BUPL Fyns bestyrelse 2022

Generalforsamling 2022

Formand Rikke Hunsdahl og næstformand Pernille Isaksen fortsætter på deres poster efter de blev genvalgt på årets generalforsamling. Eva Charles Jensen blev valgt som ny kasserer og faglig sekretær i BUPL Fyn. Hun overtager dermed posten fra Lone Reinholdt, der efter syv år valgte at trække sig.

Formand og næstformand genvalgt

80 fynske pædagoger var torsdag den 6. oktober samlet til BUPL Fyns generalforsamling, hvor både formand og næsformand blev genvalgt. 

Rikke Hunsdahl er glad og stolt over at fortsætte sit arbejde som formand i BUPL Fyn.

"Jeg er meget stolt og beæret over at kunne fortsætte som formand. Jeg undlader ikke én chance for at italesætte den kæmpe forskel, pædagoger gør, og at det kan styrkes, hvis det prioriteres højere. Jeg vil fortsat arbejde for både pædagogers og lederes løn og trivsel, som hver dag skal styrkes og løftes," siger hun.

Også næstformand Pernille Isaksen glæder sig over at være blevet genvalgt og fortsætter med at arbejde for at markere sig og sætte trivsel og investeringer på dagsordenen.  

"Vi skal hele tiden skabe større forståelse for, at investeringer er nødvendige for at skabe vilkår, der gør, at vi har tid til at arbejde med børnenes trivsel – det er pædagogernes fornemmeste opgave. Fritidsområdet udsultes, forberedelsestiden halter, børnene mistrives i stor stil. Derfor skal vi i den grad blive ved med at markere os – kampen ender aldrig, den er heller aldrig forgæves," siger hun.

Tidligere FTR i Middelfat Kommune, Eva Charles Jensen er ny kasserer og faglig sekretær i BUPL Fyn efter Lone Reinholdt, der efter syv år valgte at trække sig.

Efter generalforsamlingen ser den nye daglige politiske ledelse i BUPL Fyn således ud:
Rikke Hunsdahl, formand
Pernille Isaksen, næstformand
Eva Charles Jensen, kasserer og faglig sekretær 

Der blev også valgt en ny bestyrelse - den kan du se her

På generalforsamlingen viste vi BUPL Fyns beretning, som vi i år har lavet som en video. Den kan du se her på siden. Vi synes, at flere skal kunne se med.  I videoen præsenterer vi dig for nogle af de indsatser, vi har arbejdet med i generalforsamlingsperioden. Emnerne er en del af dem, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2020 og er de særligt opprioriterede områder. 

Den skriftlige afrapportering finder du her på siden under materialer til generalforsamlingen 2022, hvor du også kan læse referatet fra generalforsamlingen 2022.

Materialer til generalforsamling 2022

Her kan du se, alt materiale til generalforsamlingen 2022. Du kan blandt andet læse, hvad det indebærer at være en del af bestyrelsen i BUPL Fyn, og hvordan du stiller op til valg. Punktet bliver løbende opdateret.

Videoberetning

Er BUPL Fyns bestyrelse noget for dig?

Det er medlemmerne, der driver BUPL Fyns bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne på vores generalforsamling.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse, der består af formand, næstformand, kasserer og faglig sekretær, sikrer at opgaverne løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsen har sat.

Hvad laver bestyrelsen?
• Sætter de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde

• Sikrer, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv

• Har det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

Praktisk information
Bestyrelsen afholder ca. otte heldagsmøder om året. Derudover skal du afsætte tid til forberedelse til møderne. Din institution får vikardækning, når du deltager i bestyrelsesmøderne, og du får dækket eventuelle transportudgifter.

Udover bestyrelsesmøderne forventes det, at du deltager i BUPL Fyns generalforsamling og i BUPLs kongres.

Der er planlagt et introforløb for alle nye bestyrelsesmedlemmer, hvor du får en grundig introduktion til både BUPL og til dit bestyrelsesarbejde.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte BUPL Fyns formand Rikke Hunsdahl på rih@bupl.dk

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.