Vil du være med i BUPLs Etisk Råd?

Der skal igen være valg af medlemmer til BUPL’s Etisk Råd. Formålet med Etisk Råd for Pædagoger er at rejse debatter der relaterer til pædagogprofessionens etiske værdier og dilemmaer.
dreng puster mælkebøtter

På BUPLs 10. ordinære kongres blev det vedtaget at nedsætte et Etisk Råd med henblik på at støtte arbejdet med at implementere det etiske grundlag.  

Rådet er sammensat af tre politisk valgte medlemmer og fem medlemmer, der til dagligt arbejder i den pædagogiske praksis. Valgte medlemmer kan være formænd, medlemmer af forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen, fælles tillidsrepræsentanter og faglige sekretærer. Medlemmer fra praksis kan arbejde i daginstitution, skole eller SFO/klub.

Vi skal også i den kommende kongresperiode have et stærkt og engageret Etisk Råd, så ønsker du at stille op, skal du udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden og sende til konsulent Daniela Cecchin på dac@bupl.dk senest den 9. januar 2023.

I ansøgningsskemaet er der også oplysninger om rådets sammensætning, vurderingskriterier og forventninger, så alle er bekendt med rammerne omkring ansøgning og udvælgelse. Det er planen, at hovedbestyrelsen behandler og beslutter rådets medlemmer på HB-mødet i februar 2023, hvorefter der bliver sendt et svar til ansøgerne. Det vil blive annonceret i Børn & Unge og på hjemmesiden.

Læs mere om Etisk Råd for Pædagoger her:

 

Det etiske grundlag for pædagoger

”Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde, og det betyder, at pædagoger gør sig etiske overvejelser i hverdagen. Et professionsetisk grundlag for pædagoger er et fælles værdigrundlag, der synliggør, hvilke værdier pædagoger mener er væsentlige i arbejdet med børn, unge og deres familier. Et fælles professionsetisk grundlag skal bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om

etiske udfordringer i arbejdet. Dermed kan et etisk grundlag være med til at højne den etiske bevidsthed og videreudvikle en etisk forsvarlig pædagogisk praksis.”

Læs hele det etiske grundlag for pædagoger her.

Ansøgningsskema til BUPLs Etisk Råd

Udfyld ansøgningsskemaet og send til Daniela Cecchin på dac@bupl.dk senest den 9. januar 2023.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.