Kurser til dig som tillidsrepræsentant i uge 39

Her kan du se en samlet oversigt over alle de kurser, vi i år udbyder til dig alle tillidsrepræsentanter i BUPL Fyn.
uge 39 2023

Vi har igen i år samlet en lang række kurser til dig i vores uge 39. I år udbyder vi hele 10 kurser i løbet af ugen – alle med det formål at styrke dig i dit arbejde som TR.

Som tillidsrepræsentant i BUPL Fyn er du med til at styrke kommunikationen og videndeling til og med vores medlemmer. Vores samspil med dig som TR er altafgørende for gode resultater til gavn for vores profession og medlemmer. I et samarbejde med jer arbejder vi for bedre normeringer, rekruttering og fastholdelse af pædagoger, tid til faglighed – alt sammen for at højne et arbejdsmiljø omkring professionen, så jeres kollegaer hver dag kan gå på arbejde og koncentrerer sig om kerneopgaven – nemlig børn og unges trivsel og skabe stærke fællesskaber. 

Vi har brug for stærke, handlekraftige og fagpolitiske engagerede tillidsrepræsentanter, som gerne vil gå forrest, når vi står overfor fagpolitiske udfordringer og når medlemmer har behov for hjælp i deres arbejdsliv.

Du er som TR også afgørende for BUPL Fyns indflydelse lokalt og for medlemmernes indflydelse i BUPL Fyn. Det at have en tillidsrepræsentant er lig med en sikkerhed for at BUPL Fyn er i det enkelte medlems arbejdsliv og vilkår. Dit TR-arbejde sikrer, at BUPL Fyn kan være nærværende ude på arbejdspladserne. 

Med vores kurser i uge 39 klæder vi dig endnu mere på til den kompliceret opgave det er at være TR. Vores ambition i BUPL Fyn er at give medlemmerne de bedst mulige arbejdsvilkår – derfor understøtter vores kurser det arbejde, du som TR har med vores medlemmer. Vi er hinandens forudsætninger for at være klædt på til at være handlekraftige og aktuelle, så vi sammen sikrer medlemmernes interesser. 

Læs mere om de enkelte kurser, hvor du også kan tilmelde dig et eller flere af vores spændende kurser. Tilmeld dig senest den 11. september. 

Vi glæder os til at se dig i uge 39.

Mandag den 25. september kl. 9:00-15:00:
Din kommunikation som TR
https://events.bupl.dk/uge39dinkommunikationsomtr

Mandag den 25. september kl. 9:00-15:00:
Forhandlinger ved nyansættelser og løntjek
https://events.bupl.dk/uge39forhandlingervednyansaettelserogloentjek

Mandag den 25. september kl. 9.00-12:00:
Ytringsfrihed og tavshedspligt
https://events.bupl.dk/uge39ytringsfrihedogtavshedspligt

Tirsdag den 26. september kl. 9:00-15:00
Dine vilkår og opgaver som TR i MED-systemet
https://events.bupl.dk/uge39dinevilkaarogopgaversomtrimed-systemet

Tirsdag den 26. september kl. 9:00-15:00
Bisidderrollen ved sygdom og tjenstlige samtaler
https://events.bupl.dk/uge39bisidderrollenvedsygdomogtjenstligesamtaler

Onsdag den 27. september kl. 9:00-15:00
Deltagereffekt - fællesskab og handlekraft
https://events.bupl.dk/uge39deltagereffekt-faellesskaboghandlekraft

Torsdag den 28. september kl. 9:00-15:00
Arbejdstidsaftaler på skoleområdet
https://events.bupl.dk/uge39arbejdstidsaftalerpaaskoleomraadet

Torsdag den 28. september kl. 9:00-12:00
Lønindstillinger
https://events.bupl.dk/uge39loenindstillinger

Fredag den 29. september kl. 9:00-15:00
Videoværksted
https://events.bupl.dk/uge39videovaerksted

Fredag den 29. september kl. 9:00-14:00
SFO-økonomi
https://events.bupl.dk/uge39sfo-oekonomi

Målgruppe
Dette kursus er for tillidsrepræsentanter i BUPL Fyn.

Frikøb
Der er frikøb på 7,4 timer ved heldagskurserne (kl. 9:00-15 og 9:00-14:00). Der er frikøb på fire timer ved kurserne fra kl. 9:00-12:00. Ved refusion skal du henvende dig til din HR-afdeling. 

Forplejning
På heldagskurserne (kl. 9:00-15 og 9:00-14:00) er der fuld forplejning. Ved kurserne fra kl. 9:00-12:00 kan frokost tilvælges ved tilmelding. 
Der vil være morgenmad fra kl. 8.30-9.00 på alle kurserne.

Download vores kursusfolder her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.