Fremtidens fagforening - resultaterne

1000 fynske pædagoger og ledere har bidraget med deres svar i spørgeskema og på lyttemøder i vores projekt ”Fremtidens fagforening."
Fremtidens fagforening

BUPL Fyn skal være en fagforening, der lytter til medlemmerne og inviterer til samskabende processer med henblik på at skabe gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne.

Udvikling af fagforeningens kerneydelse er i høj grad afhængig af de medlemmer, vi ønsker at være noget for og med samt den værdi, vi ønsker at skabe for jer. Værdiskabelse starter med dyb indsigt i jer og jeres behov.

Derfor igangsatte vi projektet ”Fremtidens fagforening,” hvor 1000 fynske pædagoger og ledere har taget sig tid til at bidrage med deres svar i spørgeskema og på lyttemøder. Uden jeres bidrag havde vi ikke haft materiale til rapporten og til at starte dialogen med medlemmerne – det er jeres svar der danner grundlag for et fælles udgangspunkt for at gøre BUPL Fyn til ”fremtidens fagforening” til gavn for medlemmerne.

Handlekraft gennem dialog
Vores store medlemsundersøgelse viser, at der tegner sig et billede af håbefulde, ambitiøse og handlekraftige pædagoger, der både stiller store krav men også har meget at byde ind med.

Undersøgelsen er en væsentlig milepæl i arbejdet med projekt "Fremtidens fagforening." Resultaterne af undersøgelsen skal fungere som pejlemærker for det fremtidige BUPL Fyn, og hvordan vi skaber handlekraft gennem dialog og involvering, så vi fortsætter med at være relevante og værdiskabende for og MED jer medlemmer.

Sammen har vi muligheden for at forme fremtidens arbejdsmarked og sætte skub til det store potentiale af handlekraft, der ligger ude hos medlemmerne. Det handler om at gribe udfordringer og drømme an på en måde, så pædagogerne og lederne oplever at være en del af en fagforening, der arbejder for pædagoger, faget og samfundet.

Lytter til medlemmer
BUPL Fyn skal være en fagforening, der lytter til medlemmerne og inviterer til samskabende processer med henblik på at skabe gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne.

Udvikling af fagforeningens kerneydelse er i høj grad afhængig af de medlemmer, vi ønsker at være noget for og med samt den værdi, vi ønsker at skabe for jer. Værdiskabelse starter med dyb indsigt i jer og jeres behov.

Uden dialogen får vi ingen indsigt. Dialog imellem os er derfor afgørende for at få denne indsigt, og den er i gang - blandt andet ved at høre jeres stemmer, og sammen finde ud af hvordan vi bruger hinanden. I er den afgørende ressource. Vi skal sammen skabe dialog og involvering, så vi kan mobilisere den store handlekraft, der er blandt pædagoger og ledere. Dialogen er i gang.

Jeres bidrag til rapporten og projektet ”fremtidens fagforening” viser, vi kan skabe noget større og anderledes sammen.

Vi har sammenfattet medlemsundersøgelsen i rapporten ”Frustrationer og drømme i pædagogernes arbejdsliv,” som du kan læse har på siden. Her kan du også læse et uddrag fra rapporten.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.