Din opgave som LTR

Som ledertillidsrepræsentant (LTR) har du samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter - nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for dine lederkollegaer og være bindeled mellem lederne, forvaltningen og BUPL Sydjylland.

Som LTR har eller får du et unikt kendskab til lokale forhold, viden og indsigt i lederjobbet, ligesom du har mulighed for at drøfte vigtige fagpolitiske spørgsmål med arbejdsgiverne – hvad enten det er på forvaltningsniveau eller på det politiske niveau. 

Du er som LTR omfattet af tillidsmandsbeskyttelse.

Læs mere om rollen som ledertillidsrepræsentant

Bliv klædt på til dit LTR-hverv

Når du melder dig som LTR, får du uddannelse til opgaven, og du bliver en del af et netværk for LTR.

Når du som LTR repræsenterer lederkollegaer, kan dilemmaer komme så tæt på, at der kan være behov for at afklare spørgsmål og vende problemstillinger med andre. Derfor vil du som LTR indgå i et tæt samarbejde med BUPL og BUPL Sydjylland, og du kan få opbakning og sparring efter behov.

Pilotprojekt med LTR i BUPL Sydjylland

Ved indgåelse af lederoverenskomst i 2009 valgte bestyrelsen i BUPL Sydjylland i første omgang at anbefale et nej til LTR. I stedet valgte man et ledersekretariat til at understøtte lederne.

Nu er der opbakning fra både lederbestyrelsen og bestyrelsen til at afprøve LTR-funktionen. Det sker i første omgang som et pilotprojekt i 2-3 sydjyske kommuner, og formålet er bl.a. at afdække LTR's rolle, opbakning fra kolleger og forvaltning samt forventninger og tilpasning fra BUPL Sydjyllands ledersekretariat.

Projektet er sat i gang i Fredericia Kommune, hvor der er valgt en LTR for daglige pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet. 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte BUPL Sydjylland, hvis du har spørgsmål til opgaven som LTR, eller hvis du ønsker at høre mere om - og evt. blive en del af - BUPL Sydjyllands pilotprojekt med LTR.

Kontaktperson for LTR i BUPL Sydjylland

  • Jonna Jul Gudmundsen

    Formand

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.