OK24: Hvad vil DU gerne have?

Hvad er vigtigst at fokusere på ved de kommende overenskomstforhandlinger? Det spørgsmål stiller BUPL Sydjylland til alle medlemmer i den kommende uge.
OK24 grafik
Sådan ser processen frem mod OK24 ud. Lige nu er vi i gang med medlemsinddragelse.

Processen omkring overenskomstforhandlingerne 2024 (OK24) er i gang, og det er nu, vi har mulighed for at stille nye krav til vores arbejdsliv. 

Derfor spørger BUPL Sydjylland i denne uge vores medlemmer, hvad der er vigtigst at tage med til forhandlingsbordet.

Spørgeskema kommer ud til alle på mail

Det gør vi dels via et spørgeskema, som sendes ud på mail til alle medlemmer. Her kan du som medlem prioritere mellem forskellige fokusområder, som BUPL har valgt. Du kan også komme med ideer og input til, hvad vi som fagforening skal kæmpe for i forhold til pædagogers og lederes arbejdsliv. 

Vi ringer til så mange som muligt

Udover spørgeskemaet holder vi 13. juni fra kl. 16.30 til 20 ringeaften. Her vil repræsentanter fra BUPL Sydjylland ringe rundt til så mange medlemmer som muligt og få en snak om, hvad der betyder noget, når vi skal forhandle en ny overenskomst på plads.

Alle input bliver bragt videre

BUPL Sydjylland samler alle jeres input – både fra spørgeskemaer, ringeaften og vores fire medlemsmøder – og bringer dem videre til BUPL Sydjyllands bestyrelse. 14. august sender vi sammen med de andre lokale fagforeninger vores prioriterede krav til BUPL’s hovedbestyrelse. 

BUPL har tre fokusområder

BUPL har på seneste kongres besluttet at sætte fokus på tre overordnede temaer frem mod OK24:

 • Retfærdig løn
  BUPL kæmper for et opgør med medlemmernes lønefterslæb. Et lønefterslæb på gennemsnit 4.000 kroner om måneden. BUPL kæmper for en løn, som matcher pædagogers og lederes uddannelsesniveau, samfundsmæssige ansvar og dermed gør det muligt at fastholde og tiltrække flere til faget.
   
 • Tid til faglighed
  BUPL kæmper for, at pædagoger og ledere har de rette betingelser for at løfte det pædagogiske arbejde. Det kræver fx tid til planlægning og evaluering, tid til sparring og refleksion, mulighed for videre- og efteruddannelse og mulighed for fuldtid.
   
 • Et bæredygtigt arbejdsliv
  BUPL kæmper for, at pædagoger og ledere skal have et godt og fleksibelt arbejdsmiljø, der passer til vores livsfaser. Det handler fx om indflydelse på egen arbejdstid og tilrettelæggelse af opgaverne. Det kan også være senioraftaler eller mulighed for fleksible arbejdsformer (fx 4-dages arbejdsuge eller mulighed for hjemmearbejde).

Læs meget mere om OK 24: OK24 - tema

Læs mere om lønkamp og lønefterslæb: Højere løn til pædagoger - tema

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.