Nyt koncept i Billund: Leg med fleksibel arbejdstid

I Billund Kommune skal et helt nyt spilkoncept bidrage til, at medarbejderne i dagtilbud i højere grad bliver inddraget og får større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid.
Billund Leg med fleksibel arbejdstid
Næstformand i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen, FTR Kirsten Rauff Laursen og dagtilbudschef Lisbeth Østergaard var for nylig med til at præsentere spillet for daginstitutionernes TRIO-medlemmer.

Hvordan får man en årsnorm til at være mere end bare regneark og papir? Hvordan får pædagoger og ledere mest mulig indflydelse på egen arbejdstid? Og hvordan håndterer man de dilemmaer, der opstår på en arbejdsplads, når arbejdstid og opgaveløsning skal være fleksibel og måske ikke ens for alle?

De spørgsmål har BUPL Sydjylland i samarbejde med Billund Kommune og senere også FOA arbejdet med siden foråret 2022. Resultatet er en fælles årsnormsaftale for dagtilbud og et dertilhørende inspirationskatalog, som lægger op til, at institutionerne kan lave prøvehandlinger med forskellige former for fleksibel arbejdstid. Det kan fx være i forhold til:

  • Seniorordninger
  • 0-dage
  • Fra deltid til mertid
  • 4-dages arbejdsuge
  • Mødeplanlægning
  • On-boarding

”Vi ville gerne lave en arbejdstidsaftale, der ikke bare handler om, at timerne skal gå op til sidst. Det skal også være en aftale, der har fokus på rekruttering og fastholdelse. En aftale der giver den enkelte medarbejder indflydelse på sin egen tid og mulighed for at tage hensyn til familie- og fritidsliv. Det er jo det, der gør en arbejdsplads attraktiv – både for nye ansøgere, men sandelig også i forhold til at holde på dygtige medarbejdere,” siger næstformand i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Et helt nyt og unikt spil skal hjælpe dialogen på vej

For at få alle intentionerne i den nye årsnorm til at leve – og særligt for at få medarbejderne inddraget i at skabe prøvehandlinger – er der i samarbejde med Billund Kommunes play-designer udviklet et spil: ”Leg med fleksibel arbejdstid”.

”Det er et helt unikt tiltag, og personligt synes jeg, det er blevet et megafedt spil. Når en personalegruppe spiller spillet, kan de tale om tingene på en uforpligtende måde: Hvad nu, hvis man lægger møderne anderledes? Hvis nogen går op eller ned i tid? Hvis vi laver en ny seniorordning? Man leger simpelthen med mulighederne,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Billund Leg med fleksibel arbejdstid
Spillet tager udgangspunkt i en række personaer. På den måde undgår man, at det bliver personligt, når man spiller.

Læs også: Billund: Arbejdstid – bare noget vi leger

Med spillet undgår man den ømme tå

Ud over den legende tilgang til emnet fremhæver Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen, at spillet giver mulighed for at få en dialog på arbejdspladsen, uden at det handler om den enkelte medarbejder.

”Når vi taler arbejdstid, planlægning og opgaver, så er der jo i en personalegruppe mange forskellige ønsker, hensyn og behov. Det kan godt blive en øm tå. I spillet kan man tale om dilemmaer, muligheder og barrierer, uden at det bliver personligt, og derfor er der ingen, der kommer i klemme. Det giver en større frihed til at afprøve ideer – i første omgang på spillepladen og i næste omgang måske i en prøvehandling,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Uddelt til alle daginstitutioner i Billund Kommune

”Leg med fleksibel arbejdstid” er netop blevet afprøvet af daginstitutionernes TRIO-medlemmer, og det er også dem, der skal bære spillet videre ud i personalegrupperne. 

Spillet er uddelt til alle daginstitutioner i Billund Kommune, så medarbejderne kan bruge det som et redskab til at blive inddraget og få indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. 

BUPL Sydjylland håber, at ideen og konceptet på sigt vil sprede sig til andre kommuner.

Se aftale om årsnorm og inspirationskatalog for Billund Kommunes dagtilbud: 

Leg med fleksibel arbejdstid

Spillet ”Leg med fleksibel arbejdstid” er udviklet inden for Playful Workings rammer, og det skal bl.a. bidrage til at skabe attraktive arbejdsfællesskaber.

Arbejdstidsaftalen og spillet er organisatorisk forankret i MED-systemet. Der vil være en årlig opfølgning med fokus på læring og evaluering. 

I forhold til konkrete prøvehandlinger er TRIO-samarbejdet anker.

Fokus på rekruttering og fastholdelse

Næsten hver femte (18 %) leder og pædagogisk medarbejder i Billund Kommunes dagtilbud har passeret pensionsalderen inden for de næste ti år. 

BUPL’s vilkårsundersøgelse viser dog, at et stort flertal af pædagogerne ikke regner med at kunne arbejde helt frem til pensionsalderen. 

Derfor er der brug for en arbejdstidsaftale med fokus på rekruttering og fastholdelse.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.