Billund: Arbejdstid – bare noget vi leger

I begyndelsen af november var arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra alle daginstitutioner i Billund Kommune inviteret til at prøvespille det spritnye ”Leg med fleksibel ar-bejdstid”. Spillet skal blandt andet gøre det lettere at tale om nogle af de svære dilemmaer, der også er ved fleksibel arbejdstid.
Spilledag i Billund
En gruppe ledere og pædagoger fra Børnenes Univers Billund er i gang med at prøvespille ”Leg med fleksibel arbejdstid”.

”Argh.. Må vi rive kortet midt over?” 

Spørgsmålet kommer fra en gruppe ledere og pædagoger fra Børnenes Univers Billund, der er i gang med at spille ”Leg med fleksibel arbejdstid” og gerne vil placere ét kort to steder på spillepladen.

Spillet er udviklet i et samarbejde mellem BUPL Sydjylland, Billund Kommune og FOA i forbindelse med den nye årsnormsaftale. Formålet med spillet er, at personalet på en legende måde kan få en dialog om, hvordan de kan indrette arbejdstiden mere fleksibelt, så den i højere grad passer til den enkeltes ønsker og behov – og samtidig tilgodeser kollegernes og organisationens behov.

I dag er repræsentanter fra TRIO inviteret til at afprøve spillet, og gruppen fra Børnenes Univers Billund diskuterer, om et kort med teksten ”Tydelighed” skal lægges på spillepladen under ”Mulighed” eller ”Barriere”. Begge steder er nemlig relevante.

”Tydelighed er selvfølgelig med til at give klarhed og tryghed i hverdagen, så på den måde er det en mulighed. Men for en ny medarbejder kan ’tydelighed’ også opfattes som, at ”sådan gør vi her, og det kan der ikke laves om på”. Nu prøver jeg bare at udfordre det lidt,” siger Gitte Marker, der til daglig er AMR i institutionen.

Spilledag i Billund
Dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard har været med til at udvikle "Leg med fleksibel arbejdstid", og både hun og TR Gitta Knap er enige om, at spillet giver nyt perspektiv på hverdagen.

Spillet giver nyt perspektiv

Alle spillerne i gruppen er enige om, at netop det med at udfordre sig selv, hinanden og ”det vi plejer” er en af spillets helt store styrker.

”Gennem spillet opdager vi, at noget, der er en mulighed for mig, kan blive opfattet som en barriere for dig. På den måde får vi en nuanceret dialog, og vi ser tingene fra hinandens perspektiv,” siger dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard, der ud over at spille med i dag også har været med til at udvikle spillet.

I spillet kan man vælge mellem temaer som seniorordninger, 0-dage, fra deltid til mertid, 4-dages arbejdsuge, mødeplanlægning og on-boarding. Spillet har også en række personaer, som deltagerne tager udgangspunkt i. De hedder Peter, Poul, Olivia, Andrea og Anne, og de er henholdsvis pædagoger, assistenter og medhjælpere og har forskellige timetal og interesser. På den måde kan deltagerne få en dialog om svære arbejdsrelaterede emner uden at nogen kommer følelsesmæssigt i klemme.

Spilledag i Billund
AMR Gitte Marker og daglig pædagogisk leder Joan Odgaard synes, det er positivt, at spillet giver mulighed for at tale om svære emner, uden at det bliver personligt.

Det er ikke personligt

Særligt når det handler om emner, som at gå op eller ned i tid, seniorordninger eller tid til planlægning kan der komme mange følelser i spil, fordi nogle medarbejdere kan opleve, at andre får fordele eller vilkår, som de ikke selv får.

”Her tror jeg, åbenhed er nøgleordet, og det kan spillet være med til at give os. Hvis det fx handler om seniorordning, kan vi gennem spillet få talt om, hvilke udfordringer det kan give for resten af gruppen. Samtidig får vi talt om, hvilke muligheder det giver, at vi kan fastholde gode kolleger,” siger Gitte Marker.

”Ja lige præcis. Gennem spillet får vi en ramme til at diskutere nogle af de temaer, der fylder i hverdagen. Vel at mærke på en måde, hvor det ikke bliver personligt. Det, tror jeg, er meget givende. Den personlige del kan man altid tage senere med sin leder,” siger Kirsten Vestergaard. 

Klar til at spille i institutionerne

Ligesom hos gruppen fra Børnenes Univers Billund blev der på spilledagen diskuteret og reflekteret på livet løs blandt alle de deltagende TRIO-medlemmer. De tog hver især en stak spilleæsker med sig hjem til institutionerne, hvor de øvrige medarbejdere nu også kan spille med.

Læs også: Nyt koncept i Billund: Leg med fleksibel arbejdstid

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.