BUPL Sydjyllands medlemmer: Vi vil have mere i løn

Cirka 3.000 medlemmer af BUPL Sydjylland har været med til at prioritere, hvad fagforeningen skal kæmpe for, når vi næste år skal forhandle ny overenskomst (OK24). Budskabet er ikke til at tage fejl af: Medlemmerne vil have mere i løn.
Glas med bordtennisbolde
Ved alle medlemsmøder har man kunnet 'stemme' med bordtennisbolde. Også her var 'retfærdig løn' en klar vinder.

Forud for OK24 har BUPL Sydjylland spurgt medlemmerne, hvilke krav der er vigtigst at tage med til forhandlingsbordet. Det har vi gjort ved tre fysiske møder i Kolding, Esbjerg og Aabenraa, ved at ringe rundt til medlemmer og via et elektronisk spørgeskema. I alt har cirka 3.000 medlemmer givet svar og prioriteret deres vigtigste ønsker og krav.

”Jeg er både glad og stolt over, at så mange har engageret sig og er kommet med input og bidrag til debatten. Det giver os et meget stærkt mandat at gå videre med, og vores lokale krav får selvfølgelig mere vægt, når så mange medlemmer står bag,” siger formand for BUPL Sydjylland Ulla Koustrup.

Løn øverst på ønskesedlen

Ikke overraskende har et stort flertal af medlemmerne prioriteret højere løn som det vigtigste krav – dette gælder både på medlemsmøderne, ved ringeaften og i spørgeskemaundersøgelsen.

Resultater fra spørgeskema:

 • 66 % har ’retfærdig løn’ som 1. prioritet
 • 20 % har ’tid til faglighed’ som 1. prioritet
 • 14 % har ’et bæredygtigt arbejdsliv’ som 1. prioritet.

Derudover har alle medlemmer kunnet prioritere deres ønsker inden for de enkelte kategorier.

Sydjyllands bestyrelse har prioriteret

Man kan – desværre – ikke få alt, hvad man ønsker sig, og derfor har BUPL Sydjyllands bestyrelse på et møde 10. august prioriteret de mange krav og ønsker, der er kommet ind fra medlemmerne. 

”Her er det vigtigt for mig at sige, at vi har været det hele igennem, og at de krav, vi ikke har prioriteret i denne omgang, stadig har stor værdi. Der ligger utrolig meget viden i de svar, vi har fået fra medlemmerne, og den viden tager vi med videre og bruger i vores daglige arbejde,” siger Ulla Koustrup.

Løn: Højere grundløn og ligeløn

Præcis som medlemmerne har ønsket det, har bestyrelsen prioriteret, at løn kommer allerøverst på listen over BUPL Sydjyllands krav til OK24. Bestyrelsen lægger særligt vægt på:

 • Højere grundløn
 • Ligeløn – så pædagogers løn svarer til andre fagligheder med samme uddannelsesniveau og ansvar
 • Højere pensionsindbetaling
 • Flere niveauer i anciennitetsstigninger.

Det sidste er særligt valgt, fordi mange medlemmer italesætter garantilønnen efter 10 års erfaring som slutløn eller ”dødsløn”. Dette er ikke motiverende og ansporer ikke erfarne kolleger til at blive i faget.

Tid til faglighed: Stærkere binding i overenskomsten

I denne kategori har bestyrelsen – i tråd med medlemmernes tilkendegivelser – valgt at prioritere bedre og stærkere bindinger i overenskomsten i forhold til:

 • Tid til planlægning og evaluering
 • Tid til forberedelse
 • Tid til faglig sparring og refleksion.

Desuden vægter bestyrelsen, at der i overenskomsten kommer en ret til efter- og videreuddannelse, idet mange medlemmer oplever, at de ikke kan få bevilget den faglige kompetenceudvikling, de ønsker. 

Bæredygtigt arbejdsliv: Indflydelse på arbejdets indhold og tid

I denne kategori er der et ønske om, at blødere værdier bliver en tydeligere del af overenskomsten. Fx:

 • Indflydelse på egen arbejdstid, så pædagoger får større mulighed for at få mødeplan og familieliv til at passe sammen.
 • Indflydelse på tilrettelæggelse af opgaven, så der kommer større metodefrihed til at udføre det pædagogiske arbejde.
 • Mulighed for fleksible arbejdsformer, fx 4-dages arbejdsuge eller hjemmearbejde, når det pædagogiske arbejde skal planlægges og evalueres. 
 • Mulighed for individuelle aftaler, som passer til den enkeltes livsfase.
 • Ret til barns sygedage, da mange har oplevelsen af, at det kan være svært at få lov til at holde barns sygedage, specielt barns 2. sygedag. 
 • Omsorgsdage længere end til det år, hvor barnet fylder syv. 

Fokus på seniorer: Flere og tidligere seniordage

I og med at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, er der desuden brug for et særligt fokus på seniorområdet:

 • Flere og tidligere seniordage
 • Ret til at få lavet individuelle senioraftaler 
 • Ret at kunne gå ned i tid, men stadig få indbetalt pension i forholdt til det timetal, man er gået ned fra.

Fokus på ledere: 'Ingen højeste arbejdstid' skal granskes

BUPL Sydjylland har i processen også haft fokus på lederområdet og de særlige udfordringer, som lederne oplever. Fx bør ledere have mulighed for at gå ned i tid, da dette vil kunne holde flere ledere længere på arbejdsmarkedet. 

Desuden er der et ønske om at se på begrebet ”ansat uden højeste arbejdstid”, da mange ledere oplever at få flere arbejdsopgaver uden af få flere ledelsesressourcer. Mange ledere arbejder i gennemsnit væsentligt mere end 37 timer ugentligt i løbet af et år, og derfor skal der skærpet fokus på, at ledere ”ansat uden højeste arbejdstid” er selvtilrettelæggende, og hvad dette betyder. Det kunne også overvejes, om der skal gives en lønkompensation ved stort tidsforbrug ved ekstra uforudsete arbejdsopgaver. 

Hvad sker der nu?

BUPL Sydjyllands krav er nu sendt videre til BUPL’s hovedbestyrelse, hvor de sammen med de øvrige lokale fagforeningers krav 1. og 2. behandles. I november sender BUPL vores samlede krav til forhandlingsfællesskabet, og i december udveksler man krav med Kommunernes Landsforening (KL). 

I januar og februar 2024 begynder overenskomstforhandlingerne. I løbet af foråret 2024 bliver der en urafstemning, hvor BUPL’s medlemmer skal stemme om resultatet af forhandlingerne. 

OK24 grafik
Sådan ser processen frem mod OK24 ud. Lige nu er vi i gang med at samle og behandle overenskomstkravene.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.