Bliv en del af bestyrelsen

Se hvem, der stiller op

Se her hvem, der stiller op til de forskellige poster og pladser, som er på valg. Er du interesseret i at melde dit kandidatur, kan du gøre det helt indtil selve generalforsamlingen.

Vil du gerne vide mere om hvordan det er at være valgt til en post i BUPL Nordsjælland og hvilket arbejde, man laver? Så er du velkommen til at skrive eller ringe til Formand Pernille Riis på pri@bupl.dk eller tlf.: 21 78 06 70

Valgpræsentationer

Pernille Riis, Formand for BUPL Nordsjælland - genopstiller

Pernille Riis

I mit fagpolitiske virke, gennem nu snart mange år, har fællesskab, samarbejde og ordentlighed altid stået stærkt. For at lykkes med at få indflydelse på de vilkår, der indrammer den pædagogiske praksis, er det nødvendigt, at jeg, og dermed BUPL Nordsjælland, fremstår troværdige og fagligt velfunderede i vores udspil, politik og handling. Samtidig eller i kraft af denne troværdighed er det min ambition også at være pædagogernes og pædagogprofessionens kritiske stemme. 

Jeg oplever, at der er et misforhold mellem de politiske krav og forventninger, der sættes for det pædagogiske arbejde, anerkendelse og ikke mindst den finansiering, der følger med – såvel nationalt som kommunalt. Det betyder, at den pædagogiske praksis og pædagogernes mulighed for at gøre det - de godt ved, som skal til for at møde børn og unge i deres behov - i den grad er presset.

Det er derfor essentielt for mig, at BUPL opleves som DEN relevante fagforening og som DET faglige fællesskab alle pædagoger kan se sig selv i. Vi skal invitere jer medlemmer til at handle sammen med os. Det bliver helt afgørende, at vi sammen finder nye og forskellige veje til at påvirke, søge indflydelse og være fælles om at påtage os et ansvar for at udvikle løsninger på de aktuelle faglige, som politiske dagsordner.

Og med de nærtstående treparts- og overenskomstforhandlinger vil jeg, om generalforsamlingen vil, fortsætte arbejdet med at søge indflydelse, argumenterer,  forhandle og RÅBE HØJT om ”Vi er mere værd”. 


Marlene Dalskov, genopstiller til 1. suppleant til Hovedbestyrelsen 

Marlene Dalskov

Mit navn er Marlene Dalskov, 57 år. Jeg blev uddannet pædagog i 2008. Inden da arbejdede jeg som grafiker. I 2012 blev jeg valgt som fællestillidsrepræsentant i Hørsholm. I 2017 blev jeg valgt som 1. suppleant til HB, indtrådte i BUPL Nordsjællands bestyrelse og her valgt som faglig sekretær.

Ud over det fortsatte arbejde for retfærdig løn, minimumsnormeringer, styrkelse af det fritidspædagogiske område, flere pædagogiske ledere på skoleområdet, tid til faglighed mv., så er der især tre punkter, der har min opmærksomhed - nemlig arbejdsmiljøet, MED-systemet og medlemsinddragelse. Tre punkter jeg fortsat vil tænke ind, alle de steder det overhovedet kan give mening.

Siden 2019 har jeg haft opgaven som politisk ansvarlig for arbejdsmiljøet. En opgave jeg finder rigtig interessant og som spænder bredt, lige fra det overordnede plan, hvor vi fx skal formulere BUPLs nye arbejdsmiljøpolitik, til mødet med AMR’erne ved vores lokale arrangementer og høre om de lokale udfordringer. Arbejdet med arbejdsmiljøet er vigtigt, da man efter min mening kan tænke det ind i næsten alle aspekter af det pædagogiske arbejde.

MED-systemet har jeg altid set, som et godt fundament for pædagogernes indflydelse og medbestemmelse på deres arbejde. Men der er fortsat pædagoger og ledere, der ikke helt kender til værdien af dette system. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at udbrede viden om systemet til både pædagoger og ledere, og slå et slag for, at MED-systemet bliver brugt efter hensigten.

Sidst men ikke mindst… Så skal vi fortsætte med at finde nye veje for en endnu større inddragelse af medlemmerne i det fagpolitiske arbejde, så BUPL Nordsjælland opleves som en relevant og nærværende fagforening.

Jeg brænder fortsat for at kæmpe for pædagogernes og de pædagogiske lederes løn, arbejdsvilkår og ikke mindst deres arbejdsmiljø, så derfor stiller jeg op igen.


Jan Vangmand, genopstiller til bestyrelsen

Jan Vangmand

Mit navn er Jan Vangmand, jeg har arbejdet som pædagog i 19 år - primært på dagtilbudsområdet. Jeg har de sidste 9 år været valgt områdetillidsrepræsentant i den områdeinstitution, hvor jeg arbejder, og de sidste 7 år har jeg desuden været valgt fællestillidsrepræsentant i Fredensborg kommune.

Det er nogle poster, som jeg synes er meget spændende, da man på den måde kan være med til at påvirke pædagogernes vilkår og arbejdsforhold, i mit eget område, og i hele kommunen. Dette fik jeg for snart 4 år siden lyst til at gøre endnu mere af, og valgte derfor at stille op til BUPL Nordsjællands bestyrelse. Et arbejde som jeg synes er utrolig interessant, og som jeg slet ikke er færdig med, hvorfor jeg også vælger at genopstille.

For mig, er de altoverskyggende temaer indenfor det pædagogiske arbejde i disse år:

Rekruttering og fastholdelse – I en tid hvor det er virkelig udfordrende at ansætte uddannet personale i institutionerne, har BUPL en vigtig opgave i at tale fagligheden op, både lokalt i kommunerne og i fagforeningerne, så vi ikke ender med at gå på kompromis med fagligheden.

Minimumsnormeringer – Lige om lidt indføres loven om minimumsnormeringer og selv om der mange steder, budgetmæssigt, er minimumsnormeringer allerede, kan vi se, at det som er minimumsnormeringer, ikke er godt nok – LANGT FRA. Derfor skal vi fagpolitisk igen og igen italesætte at minimum er … et minimum! Og hvis vi som pædagoger skal kunne gøre vores vigtige arbejde godt nok, så skal der mere til end det. 
Vi skal udfordre politikerne på deres ambitioner for dagtilbudsområdet, så der tilføres flere ressourcer. Samtidig vil jeg fortsat kæmpe for, at man som pædagog, får mulighed for at planlægge sin arbejdstid og får mulighed for at evaluere sin pædagogiske praksis.

LIGELØN og OK24. I BUPL er vi helt klar til at kæmpe for en ordentlig løn til pædagoger. Jeg ser med spænding frem til trepartsforhandlingerne, og resultatet af dem. Hvor langt kommer vi som pædagoger og hvor meget skal der kæmpes? Jeg er klar til at tage kampen op for pædagogernes løngab - både ved trepartsforhandlingerne og ikke mindst ved OK24.

Fritidsdelen bløder stadigvæk. I takt med at kommunerne udfordres økonomisk og man ikke politisk kan røre så meget ved dagtilbud, på grund af loven om minimumsnormeringer, så går de kommunale besparelser ud over fritidsområdet. På den baggrund frygter jeg en nedadgående spiral, hvor færre og færre indskrevne børn resulterer i færre timer til pædagoger. Hvilket igen skaber uattraktive stillinger. Vi bliver nødt til at vende denne udvikling - pædagogerne skal være  med hele børnenes dag - både i skolen og fritiden. Det er med til at skabe en sammenhængende dag og attraktive stillinger, som dermed kan sikre gode og fagligt stærke fritidstilbud til glæde for børnene.

Alt dette, og mange andre ting, er noget jeg gerne vil være med til at arbejde videre for, og derfor stiller jeg op til bestyrelsen igen.

Tak for din tid.


Hanne Byskov, stiller op som 2. suppleant til Hovedbestyrelsen

Hanne Byskov

Organisationsnørd med sans for detaljer

Jeg hedder Hanne - og jeg er #STOLTPÆDAGOG

Vi står foran den vigtigste tid i BUPLs historie, vi har endelig fået politisk bevågenhed omkring vores fag og fagets betydning for børn og unges trivsel. Det skal nu udmønte sig i klokkeklare resultater. 

Vi skal have lønnen op både gennem OK24 og gennem trepartsforhandlingerne, det er slut med at være de pæne i klassen. Det er tid til, at vi får løn som fortjent, både i forhold til vores uddannelseslængde og vores betydning for samfundet - og så skal vi have gjort op med Tjenestemandsreformen. 

Det er vigtige dagsordner som jeg gerne vil være med til at præge, gennem arbejdet i BUPLs hovedbestyrelse, men naturligvis også et arbejde, der i høj grad skal fortsætte lokalt. 

Mine kerneværdier i bestyrelsesarbejdet, og i andre sammenhænge, er ordentlighed, engagement, medlemsdemokrati, motivation, aktion og kampgejst. 

Jeg har siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse i over 10 år, og i det daglige er jeg FTR I Halsnæs, og mener derfor, jeg er et godt bud, på en 2. suppleant til Hovedbestyrelsen. 

Jeg håber, at I vælger mig som 2. suppleant til Hovedbestyrelsen, med det vil I få en tydelig aktivist, med noget på hjertet. 

Vi ses til Generalforsamling 5 oktober 2023 


Annette Bisgaard, stiller op til bestyrelsen

Annette Bisgaard

Jeg hedder Annette Bisgaard og er uddannet pædagog fra Hillerød børnehaveseminarium. Som pædagog har jeg arbejdet i børnehave, integreret institution, i klub og som støttepædagog. 

Slaget for velfærdsstaten er i fuld gang. Der er et paradoks i at staten får flere og flere penge til at fordele og kommunerne år efter år må skære ned i den service, der bliver leveret til børn, unge, særlig udsatte og ikke mindst de ældre. Jeg tror, at den kamp er vigtig i årene frem, hvis vi stadig skal kunne stole på, at velfærdssamfundet er i stand til at levere et godt tilbud, fra børn til ældre hvor kvaliteten er i orden. Alt imens vi andre går på arbejde og betaler skat, og i fællesskab sikre det økonomiske fundament, som skal drive velfærdsstaten.

LØN, LØN og MERE LØN! Det er også nu, at der forhåbentlig er hul igennem lydmuren, så vi kan få rettet op i noget af den skævfordeling, der ligger tilbage fra Tjenstemandsreformen.  Trepartsforhandlingerne går snart i gang og forhåbentlig med et løft af pædagogernes løn. Og efter treparten forhandler vi OK24. Den dagsorden vil jeg gerne fortsat være med til at løfte - pædagogers løn er simpelthen for lav i forhold til sammenlignelig faggrupper. Det skal der gøres op med, hvis vi stadig skal kunne rekruttere og fastholde pædagoger. SÅ HVAD VIL VI HAVE: MERE I LØN (og et bedre arbejdsmiljø). På det grundlag og meget mere stiller jeg op til BUPL Nordsjællands bestyrelse.


Pernille Pontoppidan, genopstiller til bestyrelsen

Pernille Pontoppidan

Jeg hedder Pernille Pontoppidan. Jeg arbejder i Grønnevang Børnehus i Hillerød, og jeg er tillidsrepræsentant i det område, der hedder St. Dyrehave. Jeg har siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse i nogle år og vil meget gerne genopstille.

Vi er på vej ind i en overenskomst periode, hvor vi skal stå stærkt i kampen om en ordentlig løn, så vi bl.a. kan rekruttere flere pædagoger, og forhåbentlig kan få flere til at søge ind på pædagoguddannelsen. Det kræver, at vi står sammen, og byder ind med, hvad vi hver især har mulighed for - også i den kamp, vil jeg gerne være med til at gå forrest med fanen, så vi kan få vores krav igennem. 

For mig er det vigtigt, at vi får forældrene med os, så vi står stærkt, når vi skal forhandle. Og så skal vi fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsvilkår for pædagogerne, på landsplan, men også lokalt! Vi er simpelthen nød til at finde løsninger, i de kommuner vi samarbejder med, så vi kan få styrket vores fag og vigtigheden af det pædagogiske arbejde. 

Mange venlige hilsner Pernille Pontoppidan


Sidsel S. Pedersen, genopstiller som 2. HB-medlem

Sidsel S. Pedersen

Jeg hedder Sidsel S. Pedersen, er 54 år, og uddannet pædagog i 1996. Jeg har arbejdet som pædagog i forskellige institutionstyper frem til 2008, hvor jeg blev valgt til fællestillidsrepræsentant i Rudersdal kommune. Jeg har siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse siden 2010, blev faglig sekretær i 2012 og siddet i hovedbestyrelsen siden 2021. 

Med udsigten til at der de kommende år bliver flere ældre og børn, og færre i den erhvervsaktive alder, er velfærdsstaten under pres. På trods af denne udvikling får staten flere penge, mens kommunerne år efter år må skære ned i den service, der bliver leveret til børn, unge, særlig udsatte og de ældre. Dette er et paradoks som er svært at forstå. 

Jeg tror på, at fagbevægelsen er en vigtig spiller i forhold til at nytænke velfærdsstaten, og sikre at udviklingen ikke sker på bekostningen af lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår. Fagbevægelsen har gennem tiderne været en vigtig medspiller i forhold til at udvikle det samfund vi lever i, og det skal den fortsat være. 

I BUPL står vi foran OK24 og et opgør med pædagogernes lønefterslæb. Fra min rolle som medlem af BUPL’s hovedbestyrelse og som politisk ansvarlig for TR-uddannelse i BUPL Nordsjælland, er denne fagpolitiske kamp meget vigtig, både for pædagogerne og muligheden for at kunne rekruttere og fastholde pædagoger i en af velfærdsstatens vigtigste områder. Det kalder på at tillidsrepræsentanterne får den nødvendige uddannelse og viden om både treparts- og overenskomstforhandlinger. BUPL Nordsjælland har på flere uddannelsesdage for tillidsrepræsentanter arbejdet med fakta og strategier. Hvordan vi kommer igennem OK24 har også betydning for BUPL som organisation, og også her spiller tillidsrepræsentanterne en central rolle, da de er det vigtigste bindeled mellem BUPL og den enkelte arbejdsplads. 

Med loven om minimumsnormering, skulle man tro at vilkårskampen på 0-6 års området var afblæst. Det er langt fra tilfældet. Når kommunerne i 2024 vil få midlerne til minimumsnormering via bloktilskuddet, skal BUPL sikre at midlerne også bruges på området, og dernæst rejse diskussionen om kvalitetsnormering lokalpolitisk. Pædagogers betydning for børn og unges trivsel er et andet vigtigt element i vores fælles velfærdsstat. I SFO og klub bør der investeres i bedre normering og i en sammenhængende dag for både børn og pædagoger. Min påstand vil være, at investeringerne vil tjene sig selv ind, da det vil betyde færre udgifter andre steder i det kommunale budget. 

Med udgangspunkt i dette grundlag og meget mere, ønsker jeg at stille op til hovedbestyrelsen for at forsætte kampene for pædagoger og lederes ret til ordentlig løn, gode arbejdsvilkår og anerkendelse af vores vigtige arbejde i velfærdsstatens tjeneste. 


Christa Thestrup, genopstiller som Kassér

Christa Thestrup

Som fritidspædagog (1995) og fællestillidsrepræsentant (2001) blev jeg valgt kasserer (2002) og indtrådte i BUPL Nordsjællands bestyrelse som faglig sekretær (2006). Et tillidsfuldt hverv jeg fortsat ønsker at bidrage til og jeg genopstiller derfor til kassererposten.

Mit fokus og bidrag, som politisk valgt kasserer, er at medlemmerne altid er i centrum i det, vi foretager os. Økonomien skal bringes i spil, så det skaber størst mulig værdi for medlemmerne. 

BUPL Nordsjællands indsatser skal have et tydeligt medlemssigte og skabe betydning i forhold til de udfordringer I medlemmer står med. Vi er altid forpligtet til at iagttage at vi anvender økonomien fornuftigt og sammen med Jer vurdere om der noget vi skal gøre mere eller mindre af, eller andet vi konkret skal handle på.

Sammen med Jer har vi i fællesskab i BUPL Nordsjælland skabt en lang række konkrete aktiviteter, der understøtter dette. Dem skal vi bygge videre på. Dels det direkte medlemsrettede arbejde, med fokus på det enkelte medlem. Dels initiativer og projekter, der rækker ind i omverdenens forståelse af pædagogprofessionen og dens samfundsmæssige betydning. 

Vi skal gøre alt hvad vi kan for fællesskabet - og for at styrke det enkelte medlem i fællesskabet.

Løn, der halter

Opgøret med pædagogers lønefterslæb har – og skal have - maksimal fylde i de kommende år. Vi skal tale løn hele tiden og alle steder. Med hinanden og alle andre. Arbejdsgiver, forvaltning og politisk niveau. Og vi må forvente at politikere og arbejdsgivere påtager sig at rette op på den ulighed i løn, der blev grundlagt med tjenestemandsreformen og pædagogernes lønindplacering i 1969. 

I vores fællesskab og stærke samarbejde har vi skabt synlighed om pædagogernes betydning i vores samfund. For dem, der endnu ikke havde fået øje på det, blev det særlig tydeligt og bekræftet under pandemien. Politikere påpeger det, forskere begrunder det og måske vigtigst – forældrene siger det.

Så når politikere taler om ”arbejdskraft, som vor tids valuta”, skal vi minde dem om LØN, som den gangbare valuta, når det handler om at sikre pædagoger til opgaven med børn og unges trivsel og udvikling. Vi må forvente at arbejdsgiver påtager sig problemet med at rekruttere til og bevare pædagoger i stillingerne og faget.

Der er et stykke vej at gå – og jeg går rigtig gerne forrest på den dagsorden.  

Rundt om, henover og nedenunder løn har vi et opgør at tage med rammerne og vilkårene for det pædagogiske arbejde og at sikre ledelse af den pædagogiske opgave.

Rammer, der strammer

Samtidig med løn er mit faglige fokus vilkårene for den opgave BUPL’s medlemmer løser. 

Betingelserne for at udfylde den fagprofessionelle pædagogiske opgave er uacceptabel og – på alle måder - uholdbar. Pædagoger og ledere nødsages til at gå på kompromis. Det er aldrig et pædagogisk valg. Det er blevet et vanvittigt vilkår. Og det er rigtig svært, når pædagoger trues på ”det inderste” af deres profession. Derfor skal vi arbejde benhårdt for at forbedre betingelserne for pædagoger og ledere i udøvelsen af den pædagogiske profession. 

Vi skal sammen turde definere faget og styrke viden om pædagogik. Pædagogers betydningsfulde virke for børn og unges trivsel og udvikling skal være almen viden og bredt anerkendt.

Vi er godt på vej med vores fælles fokus på nødvendige normeringer og på at sikre tilstrækkeligt med pædagoger. Nu skal vi konkret skabe overensstemmelse mellem pædagogers og pædagogiske lederes viden, erfaring og normer - og de muligheder pædagoger og ledere gives for at realisere dem. I praksis - ikke kun på papir.       

Og det gælder også på skole-, fritids- og klubområdet, der har lige så vel brug for kvalitetsnormeringer. 

Til trods for en samfundsmæssig stor opmærksomhed på børn og unges trivsel og på fællesskabers positive betydning for at modvirke mistrivsel – har fritidspædagogikken virkelig svære betingelser. 

Der er mange, der forholder sig til børn og unge på afstand. Pædagoger har ”hands on” og er selvskrevne ambassadører for det gode børne- og ungeliv. Jeg vil gerne være med til at sætte maksimalt pres på kvalitet – som modsvar til minimum - på det samlede børne-og ungeområde. 

Det arbejde håber jeg at få lov at bidrage til og jeg ser frem til at tage fat. 


Pernille Martens Jensen, genopstiller til bestyrelsen

Pernille Martens

Hej, jeg hedder Pernille Martens Jensen. Jeg arbejder som specialpædagog og FTR i Gribskov kommune og så har jeg siddet i BUPL Nordsjællands bestyrelse i flere år.

Vi er et sted, hvor kampen om retfærdig løn til pædagoger er noget, som mange taler om. Vi håber, at trepartsforhandlingerne kommer til at hjælpe os godt på vej. Og de kommende overenskomstforhandlinger i 2024 er lige om hjørnet, og det vil jeg gerne være med til at bidrage til. 

Det kræver, at vi står sammen, og byder ind med det, som vi hver især kan! Det kan være er at ”like” eller dele noget på sociale medier, skrive debatindlæg eller være med til demostationer - så kræver det at vi står sammen. Og jeg er med, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan. 

Jeg vil med mit arbejde i bestyrelsen være med til at kæmpe for retfærdig løn, sætte fokus på at forbedrer vores arbejdsvilkår og være med til at rette opmærksomheden på et bæredygtigt arbejdsliv.  

Det vil glæde mig at kunne forsætte mit arbejde i bestyrelsen i de næste år, med så mange vigtige opgaver. 

 

 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.