Valg af delegerede til PBU  

Til den kommende generalforsamling d. 5. oktober skal der vælges delegerede til PBU.
Bliv PBU delegeret

Ønsker du at stille op, kan du helt frem til valghandlingen går i gang på generalforsamling melde dit kandidatur, enten som delegeret eller suppleant. 

Nedenfor kan du se, hvem der allerede er opstillet og læse deres motivation for deres opstilling. 

Som delegeret er følgende opstillet:

  1. Pernille Riis (ønsker genvalg)
  2. Christa Thestrup (ønsker genvalg)
  3. Jonas Sørensen – ny kandidat
  4. Majbrith Feveile – ny kandidat

 

Som suppleanter er følgende opstillet (fælles suppleanter (altså ikke personale))

  1. Inge Søgaard Laier (ønsker genvalg)
  2.  

 

Kandidaternes motivation

Pernille Riis, Formand i BUPL Nordsjælland

Jeg genopstiller hermed til PBUs delegeret forsamling for endnu en periode. Det har været super spændende at få lov til at være med, og jeg vil meget gerne fortsætte med at give pædagogerne en stemme i relation til deres pension.  

I den forgangne periode har jeg været med til at drøfte mange spændende elementer med betydning for, hvorfor og hvordan PBU kan og bør investere pædagogernes pensionsindbetalinger. Fokus har været på både at sikre et godt afkast og dermed god pension til pædagogerne, men også på at sikre høj etik, ansvarlighed og at på investeringerne er i tråd med pædagogernes værdier. Bl.a. har vi drøftet og givet input til PBU omkring atomkraft, klima og våben.

To år inde i perioden valgte jeg at opstille til PBUs bestyrelse og blev valgt, og er nu en af tre medlemsvalgte pædagoger i bestyrelsen.  Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte.  Hvis jeg skal nævne et fokus bestyrelsen har arbejdet meget med, vil det være PBUs medlemsrådgivning, herunder hvordan vi bliver tilgængelige og øger medlemmernes kendskab og bevidsthed om deres pension. 

Christa Thestrup, faglig sekretær og kasserer i BUPL Nordsjælland

Kære generalforsamling, medlemmer af BUPL Nordsjælland.

Jeg ønsker at genopstille som PBU-delegeret og håber på Jeres opbakning.

Delegeret forsamlingen drøfter de vigtigste forhold omkring PBU. Igennem den seneste fireårige periode har jeg, som repræsentant for pædagogerne i Nordsjælland, haft det privilegie at diskutere og øve indflydelse på måden vi investerer på.

Det handler om vores tilgang til investeringer i våben, atomkraft og tobak. Og om PBUs helt unikke tilgang på det sociale område – fx at virksomheder skal betale ansvarlig skat, kvinder og børns rettigheder samt rettigheder for arbejdere ude i verden. Det har, efter min opfattelse, været væsentlige diskussioner at have.

Og så handler det om det helt nære, der hvor pædagoger berøres ganske håndgribeligt – på størrelsen af deres pensionsudbetalinger og fx ydelser i forbindelse med kritisk sygdom.

Med etableringen af Pædagogernes hus og samlivet mellem BUPL og PBU er der etableret et stærkt samarbejde. Jeg forventer, og vil rigtig gerne medvirke til, at vi i den kommende periode er i endnu tættere dialog med medlemmerne - også om pension, investeringsprofil og hvad, der skal til for at tage hånd om pædagogerne, i arbejdslivet såvel som når pædagogerne forlader arbejdsmarkedet.

Jonas Sørensen

TR og pædagog på Grønnevangskole og HFO

Jeg vil gerne stille op til PBU på generalforsamlingen.

Jeg vil være mine kollegaers talerør ind i PBU samt prøve at være med til at sætte den fremtidige kurs for PBU, fra en pædagogs synsvinkel, som har 35 år tilbage på arbejdsmarked.

Majbrith Feveile

Jeg hedder Majbrith og jeg er 43 år og FTR i Egedal Kommune. Her repræsenterer jeg den brede vifte fra 0-6 års, SFO og Klub samt specialområdet.

Jeg ønsker at stille op i PBU, da jeg mener, at jeg med min brede palet, kan byde ind med etiske overvejelser omkring, hvordan PBU skal investere deres penge til bedst mulig gavn for medlemmerne.

Derudover synes jeg, at arbejdet omkring vores pension lyder spændende og jeg mener, at der skal være flere yngre delegerede i PBU, da vi har mange år tilbage på arbejdsmarkedet.

For mig er det vigtigt, at min pensionskasse i beslutningsorganet også er repræsenteret af kvinder, da vi jo er et kvindefag.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.