Post fra Pernille: Når vi stemmer, fortæller vi, at vi kærer os om vores vilkår og rammer.

Post fra Pernille

Fra trepart til OK24. Hold nu op det har været en spændende rejse, og den er ikke færdig endnu. Mens jeg skriver denne blog til jer, er Elisa i gang med at forhandle bedre løn og vilkår som fx arbejdstid til os. I det seneste år har der været mange anledninger, hvor vi har kunne sætte vores pædagogprofession på dagsordenen - blandt andet ved offentliggørelsen af lønstrukturkomitéens rapport, treparten i efteråret og nu OK24. Vi har benyttet enhver lejlighed til at tale vores faglighed og pædagogernes betydning frem, og det nytter noget! Vi så det i trepartsaftalen, og nu skal det rammes ind i overenskomsten. 

Hver dag hører vi, hvad I drømmer om, skal være rammerne for jeres pædagogiske arbejde – senest i Vilkårsundersøgelsen, tak for det – det har vi brug for. Jeres engagement og opbakning er alt afgørende for resultater, der kan mærkes. Og jeres engagement bliver igen vigtig, når vi skal stemme om overenskomsten.

Når overenskomsten falder på plads, skal der stemmes, og din stemme er VIGTIG. Jeg vil naturligvis opfordre alle medlemmer til at stemme. Overenskomsten giver rammen om arbejdet og gælder for hele fællesskabet. Jeres stemme er kun blevet vigtigere, for når vi stemmer, fortæller vi, at vi kærer os om vores vilkår, rammer og vores pædagogiske arbejde. Helt afgørende er det også, at vi fortæller arbejdsgiver, at vi bakker op om vores forhandlere. Vores mål er en høj stemmeprocent – så vi sammen står stærkere.

I kommer til at høre meget mere om overenskomsten, resultatet, hvornår vi skal stemme, konkurrencer og meget mere.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.