PANELDEBAT: Hvordan får vi flere uddannede pædagoger? Hvordan kommer vi mistrivslen blandt børn og unge til livs?   

Hvor skal pengene komme fra? Og hvordan kommer vi egentlig i mål med minimumsnormeringerne? Det var blot nogle af de spørgsmål, som der blevet taget op, da BUPL afholdte paneldebat sammen med pædagoguddannelsen på Københavns Professionsskole i Hillerød.
Paneldebat BUPL Nordsjælland

Forinden paneldebatten fik vi lov til at komme med til undervisningen hos de studerende. Vi tog hul på temaer som; pædagoguddannelsen, mistrivsel blandt børn og unge og vilkår. 

De studerende og andre i publikum stillede spørgsmål til de velmødte folketingskandidater, og det blev en god snak om pædagogfaget og fremtiden for professionen, uddannelsen og børnene. 

Publikum til paneldebatten

 

De seks folketingskandidater havde alle et svar på, hvordan vi kommer i mål med rekrutteringsudfordringerne, hvordan vi skaber bedre vilkår og hvordan vi kommer mistrivsel til livs. Det er ingen hemmelighed at de er uenige om, hvordan vi kommer i mål, men de er dog enige i, at der skal ske noget. 

Tak til alle de fremmødte, de studerende, folketingskandidaterne og Københavns Professionsskole, Campus Hillerød.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.