Mød en TR:" Man får mulighed for at gøre en forskel for ens kollegaer"  

Sådan siger Mads Thygesen, der er tillidrepræsentant i Gentofte Kommune. Gennem en række portrætter skal I møde nogle af alle de mange tillidrepræsentanter, der sammen med BUPL hverdag arbejder for bedre vilkår for pædagoger.
Mød en TR
Mads Thygesen

Navn: Mads Thygesen

Alder: 30 år

Stilling: Skolepædagog

Hvor længe har du været TR? Ca. 4 år

Hvor er du TR? Maglegårdskolen, Gentofte Kommune

 

 

Hvorfor er du tillidsrepræsentant?

Egentligt blev jeg TR lidt ved et tilfælde. Jeg havde ikke været uddannet særligt længe, før der skulle vælges en ny TR. Jeg blev anbefalet af nogle kolleger at stille op. I starten var jeg lidt i tvivl om jeg skulle gøre det, men efter noget betænkningstid besluttede jeg mig for at gøre det. Det endte med, at jeg blev valgt og har været TR lige siden. Derudover føler jeg efterhånden en forpligtelse for at tale på mine kollegers vegne og være med til at tage beslutninger til fordel for fællesskabet. Men netop det med indflydelsen er meget interessant for mig i forhold til at være TR, da jeg også drømmer om at blive leder en dag, og jeg håber, at rollen som TR vil være et naturligt springbræt for at opnå den drøm.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for dig som TR?

Den vigtigste opgave for mig som TR er at varetage mine kollegaers interesser og være med til at sørge for, at de har ordentlige arbejdsforhold på arbejdspladsen. Og så ser jeg samarbejdet med ledelsen som en væsentlig del af arbejdet. Jeg forsøger at agere ”oversætter” i rollen som bindeled mellem ledelse og kollega. Herunder at søge indflydelse i diverse udvalg på skolen, så pædagogernes interesser bliver hørt og varetaget.

Hvordan vil du klæde dine kollegaer på til OK24?

OK24 er vigtig i forhold til det store ligelønsproblem vi har i Danmark og det store lønefterslæb som pædagogerne lider under. Det bliver spændende at se om der i mellemtiden kommer noget politisk handling. Endvidere bliver min rolle at facilitere dialog, således at det bliver konkretiseret, hvilke forbedringer og ønsker medlemmerne har til OK24. Derudover vil jeg holde medlemmerne opdateret på BUPL’s politiske dagsorden.

Hvis du skulle opfordre andre til at blive TR, hvad ville du så sige til dem?

Man får mulighed for at gøre en forskel for ens kollegaer. Jeg vil sige, at der er utrolig meget udvikling i rollen som TR og man bliver tit udfordret på den fede måde, hvor resultatet kan være med til at gøre ens kollegaer glade. Derudover har man meget indflydelse og deltager i forskellige beslutningsfora, hvor man kan være med til at skabe udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Rollen som TR er interessant, udfordrende og udviklende.

 

Er du interesseret i hvervet som tillidsrepræsentant kan du læse mere her eller kontakte BUPL Nordsjælland. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.