Mød en TR: "Jeg vil gerne have indflydelse på mine kollegaers og egne arbejdsvilkår, og arbejde for vores fælles trivsel på arbejdspladsen. Det er netop den indflydelse, jeg har og får i form at mit virke som TR"

Sådan siger Maria Kistine Feldstedt Larsen, der er tillidsrepræsentant i Hillerød Kommune. Gennem en række portrætter skal I møde nogle af alle de mange tillidsrepræsentanter, der sammen med BUPL hver dag arbejder for bedre vilkår for pædagoger.
Mød en TR
Maria Kirstine Larsen

Navn: Maria Kirstine Feldstedt Larsen 
Alder: 36 år 
Stilling: Skole- fritidspædagog   
Hvor længe har du været TR? Et halvt år 
Hvor er du TR? Hillerødsholmskolen, Hillerød Kommune  

Hvorfor er du TR? 

Der er mange gode grunde til, at jeg er tillidsrepræsentant. Jeg vil gerne have indflydelse på mine kollegaers og egne arbejdsvilkår, og arbejde for vores fælles trivsel på arbejdspladsen. Det er netop den indflydelse, jeg har og får i form at mit virke som TR. Jeg fungerer som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelse.   

Derudover mener jeg, at en af mine opgaver også er at sikre, at vi i BUPL står stærkt. Det er vigtigt at vi kan forblive en stærk fagforening med en stor fælles stemme – og derfor er det vigtigt at mine pædagogkollegaer er fagligt organiseret i BUPL.

Og sidst men ikke mindst, er jeg tillidsrepræsentant fordi opgaven både udfordrer og udvikler mig!  

Hvad ser du som den vigtigste opgave for dig som TR?  

For mig er den vigtigste opgave som tillidsrepræsentant at repræsentere de kollegaer, som har valgt mig! Da jeg er ny i rollen som TR, koncentrerer jeg mig her i starten om at blive så dygtig som muligt. Jeg skal uddannes og tilegne mig den viden og de kompetencer som rollen kræver, både overfor mine kollegaer, arbejdsplads og BUPL.  

En kompetent tillidsrepræsentant for mig er synlig og tilgængelig. Jeg er stadig grøn, men jeg tager det meget alvorligt, at jeg er tillidsvalgt af mine kollegaer. Derfor gør jeg det bedste, jeg kan, for at leve op til deres tillid. Jeg har tidligere været på arbejdspladser, hvor den valgte tillidsrepræsentant har været mere eller mindre usynlig, og sådan en tillidsrepræsentant ønsker jeg ikke at være.  

Hvis du skulle opfordre andre til at blive TR, hvad ville du så sige til dem?  

At være tillidsrepræsentant er for dig, der ikke bare vil glide under radaren. Du skal kunne, og ville, bruge din stemme på vegne af andre end dig selv.  Du skal være deltagende og aktiv, opsøgende og nysgerrig. Har du en lille ild i maven, der brænder for at gøre en forskel? For fællesskabet, indflydelse, konflikthåndtering, fagpolitik, politik og organisationsarbejde? Så er jeg sikker på, at det at være tillidsrepræsentant kunne være noget for dig. 

Hvordan vil du klæde dine kollegaer på til OK24?  

Jeg er allerede startet. Vi blev klædt rigtig godt på til Stormødet for alle tillidsvalgte i BUPL. Derfor håber jeg, at jeg kan give den energi og gejst videre, som jeg mærkede til mødet. 

Jeg er TR for skole-fritidspædagoger, specialpædagoger og klubpædagoger. Derfor er det ikke alle mine kollegaer, som jeg dagligt ser og får talt med.

Så jeg vil også bruge BUPLs app (Samarbejdsportalen) i hverdagen, da den er god til kommunikation og information.

Når vi kommer tættere på OK24, vil jeg invitere til snak og møder, så jeg er sikker på, at mine kollegaer er orienteret om, hvad der skal ske. Det er vigtigt og essentielt for mig, at mine kollegaer har mulighed for at stemme ud fra et oplyst grundlag.

 

Er du interesseret i hvervet som tillidsrepræsentant kan du læse mere her eller kontakte BUPL Nordsjælland. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.