Lederportræt: "Hvis du vil være leder, må det være fordi du vil noget med nogen – del de tanker!"

Vi har mødt Mikkel Heie Nielsen til snak om, hvorfor han i en relativ ung alder allerede vidste, at han ville være leder. Mikkel kommer også med tre gode råd til nye kommende ledere, eller hvis du selv går med tanker om at forfølge lederskabet. Læs portrættet af Mikkel her.
Mikkel Heie Nielsen
  • Navn: Mikkel Heie Nielsen
  • Alder: 30 år
  • Arbejdsplads: Børnehuset Stenhøjgård, Frederikssund Kommune
  • Uddannelses år og sted: juni 2019, Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg

 

Hvorfor valgte du at blive leder?

Allerede mens jeg var på studiet gjorde jeg mig tanker om, at jeg gerne ville arbejde med voksne. Jeg læste på social- og specialspecialiseringen og drømte om at arbejde med voksne i hjemløshed eller inden for rusmiddelbehandling. Men mit første job blev dog på et botilbud for unge voksne med spastisk lammelse – det var spændende, men det var ikke noget for mig, jeg skulle simpelthen noget andet. 

Det gik op for mig at, at jeg gerne ville lave god pædagog og særligt hjælpe andre voksne med at lave og udvikle god pædagogik. Og hvordan gør man lige det? Jeg tænkte, at jeg i så fald skulle være konsulent, underviser eller leder. 

Ledergerningen havde jeg allerede beskæftiget mig med i min fritid i FDF, og så handler det jo rigtig meget om relationer og arbejdet med dem i praksis. Præcis det jeg i første omgang var tiltrukket af. 

Så satte jeg mig et mål om, at jeg ville være leder inden jeg var 30. Først fik jeg en stilling som ressourcepædagog, og lidt under et år efter jeg havde sat mig mit mål, startede jeg som souschef i et børnehus på Frederiksberg. Og præcis to år senere - i april 2023 - blev jeg ansat som pædagogisk leder i Frederikssund. Så det hele gik ret hurtigt for mig. 

Hvad motiverede dig til at blive leder?

Jeg ville gerne tage ansvaret for en spændende og vigtig opgave. Dels fordi jeg synes, at pædagoger fortjener god pædagogfagligledelse i den komplekse virkelighed, de skal navigere i, og dels fordi jeg synes det er en spændende udviklingsmulighed for mig selv. Det er derfor heller ikke kun lysten, der driver værket, men jeg har også en følelse af pligt over for mine medmennesker.

Hvad er den røde tråd i dit lederskab?

Mit lederskab er jo stadig en relativ kort historie, men hvis jeg skal nævne noget, er det dydsetikken. Jeg er optaget af, at jeg og mit personale ”gør det gode” det vil sige at være dydige. Dyder er altid en balance imellem to onder, men ikke desto mindre, kan det alligevel være svært at efterleve. For det kan jo lyde nemt at fravælge et onde, men hvis det onde er fællesskabet, så er det pludselig en mere udfordrende nød at knække. 

Hvad optager dig særligt i dit lederskab lige nu?

Personaleledelse, frihed og forandring af praksis!

Det er min første stilling, hvor jeg sidder som ene mand med flest stjerner på skulderne, og derfor har jeg også nye opgaver, som jeg ikke har været primusmotor på i min tidligere stilling som souschef. Samtidig har jeg i foråret afsluttet mit andet diplommodul; Ledelse af medarbejdere og udvikling, og det gør nok, at jeg er særlig opmærksom på hvordan, hvorfor og hvad jeg gør når det kommer til personaleledelse. Et eksempel på en opgave er MUS. Jeg synes der kan være nogle dilemmaer forbundet med MUS, der gør, at jeg ikke bare kaster jeg mig over den som det første. 

Derudover er jeg startet i et børnehus, som har en lang og fantastisk tradition for at drive pædagogik med blandt andet dyr på gården. Men samtidig står vi overfor nogle forandringer, hvis vi skal kunne leve op til de styrkede læreplaner og arbejdet omkring dem. I den proces er jeg meget optaget af, at mit personale får ejerskab over den forandringsproces, og hvordan vi i fællesskab giver hinanden den frihed, der skal til for at løse den opgave. Og når det så kommer til stykket, kræver det nok i virkeligheden ikke de store forandringer i praksis.

Hvad vil du anbefale til en kommende leder?

Tag en lederuddannelse, hvis du har mulighed for det!
Der er helt sikkert mange ledere der har bedrevet fin ledelse uden, men ledelse er sit eget teoretiske felt, og jo mere kompleks en opgave bliver jo mere kommer ens viden eller mangel på samme til kort. Hvis man er fagprofessionel, er der stor risiko for at komme til at bedrive ledelse på den teoretiske baggrund fra ens fag. Men pædagoger er ikke børn og ledelse er ikke pædagogik - så tag en lederuddannelse.

Hav lidt kant! 
Det er et råd jeg selv har fået fra en underviser, hun sagde til mig:

 ”Jeg vil væde med, at du kan bære at have mere kant i dit lederskab”. 

Det gav jeg hende, efter kort tid, ret i, og jeg arbejder stadig meget med mig selv på det punkt. 

For mig er der flere pointer i at have ”lidt kant”. For det første er man blevet givet en magt, som man skal forvalte. Man repræsenterer et system, og man er et forbillede i en professionel sammenhæng. Så der vil uden tvivl komme tidspunkter, hvor man skal sige nej, sige fra og ikke mindst bede om, at der er noget, som skal være anderledes. Min tidligere leder Lone er utvivlsomt et forbillede for mig hvad dette angår.

Forventningsafstem med dit personale!
En leder skal en hel masse, men der er også en masse som en leder ikke skal. Men der er forskel på ledere, og derfor vil jeg anbefale at man forventningsafstemmer med ens medarbejdere. Det kan være medarbejderne har været vant til en leder, der havde en fast åbnevagt, men det ikke er noget du har tænkt dig at gøre, fordi du mener, at det er en opgave, der ligger hos det pædagogiske personale. Hvis du vil være leder, må det være fordi du vil noget med nogen – del de tanker!

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.