Lederårsmøde med det psykiske arbejdsmiljø på agendaen

Dette års Lederårsmøde er veloverstået. Med 100 ledere i salen på Pharmakon i Hillerød var energien god og høj. Formand for Den Lokale Lederbestyrelse takkede af og en ny trådte til. Derudover havde vi besøg af Jan Heiberg, hvor vi satte fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Læs mere nedenfor.
Per Bollerslev - Lederårsmøde 2023 Nordsjælland

Dagen startede med velkomst af Per Bollerslev med et tilbageblik på året, der gik, hvad vi ser frem i mod og et stort tak til salen for opbakning til Den Lokale Lederbestyrelse. Efter velkomst og sang – naturligvis – bød vi velkommen til Jan Heiberg, der satte fokus på ledernes arbejdsmiljø.

Krydspressets motivation og udfordringer

Jan Heiberg tog os med ind i bekrebet ”Krydspres”. Begrebet er ikke nyt, men det er bestemt stadig relevant i dag. Og hvad er Krydspres så i dag?

Krydspresset er de modsatrettede forventninger, der falder ned på lederens bord. Udfordringerne kan være a) uafklaret ledelsesrum – det er vigtigt at vide, hvad opgaven består i og hvor man skal hen, b) manglende prioriteringer, der kommer opgaver fra højre og venstre, c) manglende tid, d) arbejdsmængde, e) uforudsigelighed og grænseløshed omkring arbejdstider og f) mange interessenter og aktører. 

Men krydspresset kan også være med til at skabe motivation, og store og svære udfordringer kan være med til at skabe succeser og følelses af et lykkes.

Efter oplæg blev alle lederne sendt i arbejdsgrupper med spørgsmålet – hvordan sætter vi leders trivsel på dagsordenen? Rummet blev fyldt med snak, diskussion og summen. Og der blev bragt mange gode input og idéer på banen. 

Én formand takker af – én ny siger goddag

Per Bollerslev & Iben Engelsholm

Efter et år på posten takker Per Bollerslev af som bestyrelsesformand for Den Lokale Lederbestyrelse. Den Lokale Lederbestyrelse konstituerer sig selv og har valgt Iben Engelsholm som nye formand. Iben blev valgt til LLB sidste år og glæder sig til at bidrage endnu mere. 

"Jeg vil have vores fag udover rampen og vil gøre vores fag til det vigtigste. Jeg arbejder for, at vi kommer på dagordenen, jeg ved at det tager tid, og vi er nået langt, men det kræver, at vi alle er med for at vise, hvem vi er." - Iben Engelsholm

Per takkede pænt af for denne gang: "Kæmpe tak! Tak for samarbejdet med LLB og hele lederforeningen. Tak for det gode samarbejde jeg har haft med Pernille Riis. Og tusind tak til Martha, hun har styr på alt og hun har haft styr på mig."

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.