Hillerød: Forslag i budgetkataloget kan direkte forringe vilkårene for pædagogerne og børnene

BUPL Nordsjælland har i forbindelse med Hillerøds Kommunes budgetkatalog afsendt høringssvar, der udtrykker bekymring vedrørende de forslag, der kan forringe vilkårene får pædagoger og børn. Læs hele høringssvaret nedenfor
Dreng og pige i naturen

Pædagogmanglen er stigende og det rammer alle steder i landet – også i Hillerød. Derfor ser vi undrende på de forslag i budgetkataloget, der direkte kan forringe vilkårene for pædagogerne og børnene.

Ændring af uddannelsesmæssig sammensætning og reduktion af pædagogandel

I budgetkataloget foreslås at ændre på sammenhængen mellem pædagoger, PAU’er (pædagogiske assistenter) og medhjælpere. Vi ser positivt på, at Hillerød Kommune ønsker at afsætte midler til at ansætte PAU’er, BUPL Nordsjælland forstår, at formålet i denne henseende er, at få dem uddannet til pædagog. Hvilket også bør tilgodeses i budgettet. 

Vi forstår det således at ovenstående forslag forudsætter, at Hillerød Kommune vil reducere antallet af pædagoger med henholdsvis 5% eller 10%. Det ser vi som en væsentlig forringelse af pædagogernes arbejdsvilkår. Vi ved, at jo højere pædagogandel - jo højere kvalitet og bedre trivsel for børn såvel som personale. 

At ændre på pædagogandelen vil samtidig gøre det endnu svære at tiltrække pædagoger til Hillerød Kommune. Som I skriver, og vi ved, har høj lokal faglighed og mulighed for sparring afgørende betydning for pædagoger, deres arbejdsmiljø og kvaliteten. Selvom pædagogandelen faktuelt i dag kun er på 53% (BUPL anbefaler 80%), anbefaler vi at undlade at reducere pædagogandelen, da ressourcerne dermed bliver fjernet, og det vil blive umuligt at få højere pædagogandel i fremtiden. Alene det at foreslå en reduktion signalerer et nedadgående ambitionsniveau i Hillerød Kommune og besværliggør at tiltrække velkvalificerede pædagoger.

I skal sikre kvaliteten

Vi er klar over at Hillerød Kommune bruger alle de ressourcer de må, og vi ved, at der er udfordringer på blandt andet special – og socialområdet. Og det er vigtigt for BUPL at pointere, at jo mere I sikrer kvaliteten, der hvor børnene og de unge er, jo mindre pres kommer der andre steder. Det er vigtigere end nogensinde før at skabe god kvalitet og gode vilkår for at kunne tiltrække pædagoger til kommunen, og særligt også at få dem til at blive. 

I BUPL Nordsjælland håber vi, at I med alvor vil kigge på forslagene og huske på børnenes trivsel og pædagogernes vilkår. Budgetforslag om reduktion vil få negativ betydning for pædagogernes arbejdsvilkår og børnenes trivsel.

Vi står naturligvis til rådighed for dialog og drøftelse vedrørende budgetforslagene. 

Høringssvaret er skrevet og afsendt af Christa Thestrup, forhandlingsleder og Carlos Bruselius FTR i Hillerød Kommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.