Halsnæs: Hvor blev ambitionerne af?

Når vi i BUPL Nordsjælland læser Halsnæs Kommunes budgetforslag leder vi efter jeres ambitioner for kommunen, for børnene, de unge og pædagogerne. Forslagene til reduktioner på vores område, begrænser mulighederne for at styrke trivslen hos kommunens børn og unge. Det bekymrer os.
Vuggestuebørne med ipad

En reduceret pædagogandel = fagligheden og kvaliteten sættes på spil

Vælger I at reducere pædagogandelen fra 60% til 50% vælger I også at reducere fagligheden og kvaliteten. 

Vi ved fra VIVE-undersøgelsen at jo flere pædagoger jo bedre kvalitet. 

Pædagoger ønsker også at have pædagoger som kollegaer. Hvis man vælger at nedsætte pædagogandelen, skaber det dårligere arbejdsforhold og fagligheden sættes på spil. En reduktion i pædagogandel sender også et uambitiøst signal til kommunens borgere og pædagoger. 

Institutioner, pædagoger og børn er i forvejen presset. Tilbage i april, på en vilkårlig tirsdag, spurgte vi, hvad pædagogerne oplevede på stuerne. Deres svar taler for sig selv. 

  • I en børnehavestue var en pædagog alene med 25 børn fra kl. 13-14. 
  • I en anden børnehavestue var der ingen pædagoger – men to medhjælpere med 19 børn, fra kl. 12 og resten af dagen. 
  • I en vuggestue var der 11 børn med en pædagog og en medhjælper.  
  • I en anden vuggestue var der hele dagen 12 børn med en pædagog og en medhjælper. 

Forestil Jer at skulle aflevere sit barn og ikke være sikker på om barnet bliver set, hørt eller forstået i løbet af dagen … 

Gør jer attraktive for pædagogerne

Med forslaget kan lederne ikke længere ansætte 60% pædagoger. I forvejen ytrer lederne, at det er svært at rekruttere og ansætte pædagoger. Hvad tror I der sker, hvis forslaget vedtages? Selvom de omkringliggende kommuner har svært ved at finde pædagoger, så fastholder de deres ambitionsniveau. Hvad vælger I?

Vi vil opfordre Jer til at gøre Jer attraktive. I har lige nu 12 personer, der er i gang med at tage meritpædagoguddannelsen. Der er stadig 28 personer (medhjælpere eller PAU’er) som I har mulighed for at sende på merit pædagoguddannelse. Vi foreslår Jer at udnytte potentialet for flere pædagoger - og samtidig gøre kommunen attraktiv for pædagoger at søge til. 

Reduktioner i SFO og SFO-klub

I har tre forslag, der betyder reduktioner i SFO og klub. En ting er, at ressourcerne forsvinder, noget andet er, at det bliver umuligt at opretholde pædagogisk faglige fritids – og klubtilbud. 

En hver budgetreduktion - som sampasning, reduceret åbningstid, lukkedage – uanset hvordan den er formuleret – betyder det en tyndere dækning af pædagoger - på et område, der i forvejen er spinkelt bemandet. 

Hvem går det ud over? Først og fremmet børnene og de unge og så selvfølgelig pædagogerne. Endnu en årsag til at søge job i en anden kommune. Hvis I reducerer, bliver det også umuligt at bevare fuldtidsstillinger – hvilket er særligt bekymrende og paradoksalt, når Halsnæs Kommune samtidig indgår i projektet ”En fremtid med fuldtid”. 

I giver udtryk for, at I så gerne vil! Vi savner handling. 

Færre ressourcer til i skolen

Forslaget om at kompensationen for store klasser hæves til 24,5 elev i stedet for de 21,5 elev, er en ærgerlig øvelse. For pædagogen i skolen skaber det usikkerhed i sit ansættelsesforhold, det skaber usikkerhed i det faglige niveau og så er det endnu en faktor, som gør Halsnæs Kommune uattraktiv for pædagoger at arbejde i. For eleverne betyder det naturligvis mindre støtte og det kan betyde dårligere trivsel. Det er bekymrende. 

Fra den seneste forskning om børns trivsel:

”Selvfølgelig betyder det noget, hvor mange børn en voksen skal tage sig af”. ”Det, der betyder mest, er pædagogernes betingelser for at være sammen med børnene… og udvikle relationer til børnene over tid”.

Vi i BUPL Nordsjælland står naturligvis til rådighed for fremtidig drøftelse. 

Høringssvaret er skrevet og afsendt af Christa Thestrup, faglig sekretær og Hanna Byskov, FTR i Halsnæs Kommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.