Gribskov: Et forvirrende budgetkatalog med besparelser

BUPL Nordsjælland har i forbindelse med Gribskovs Kommunes budgetkatalog afsendt høringssvar, der udtrykker stor bekymring for de besparelser, der vil ramme pædagoger og kommunens børn og unge. Læs hele høringssvaret nedenfor.
Gummistoevler_vandpyt

Kære politikere i Gribskov Kommune

BUPL Nordsjælland takker for muligheden for at afgive høringssvar på budget 2024

Allerførst har vi nogle helt overordnede bemærkninger til det budgetmateriale vi har modtaget og som vi skal afgive høringssvar ud fra. 

I forhold til minimumsnormeringer på Dagtilbud har Gribskov i år modtaget kr. 7.061.000, i 2024 modtager Gribskov  kr. 11.490.056. Det er en stigning på kr.  4.429.056 eller 63%. Vi kan ikke umiddelbart se denne stigning i budgettet. Vi kan derimod konstatere at Gribskov Kommune bruger færrest penge på dagtilbud (0-13år) med kr. 48.772 mens Hørsholm, der bruger ”næstmindst” bruger kr. 50.019. I den anden ende ligger Egedal med kr. 58.781 og Allerød med kr. 59.536. Vi har sammenlignet 10 nordsjællandske kommuner på noegletal.dk.

Når vi læser høringsmaterialet, der omhandler folkeskoler og SP kan vi se, at Gribskov Kommune vil optimere klassedannelser og lukke Tingbakken som folkeskole,  men vi kan ikke ud af materialet se, hvor meget af besparelsen der ligger i lukning af Tingbakken og hvor meget der ligger i personalereduktioner. Vi kan faktisk slet ikke se noget som helst om pædagoger i skolen – herunder hvilken betydning ændringen vil få for FO. Er Folkeskolen i Gribskov alene undervisning og lærere?

Det samme gælder på SP området hvor mange pædagoger er ansat. Vi kan ikke se, om omlægningen rammer dem. 

Gribskov Kommune modtager årligt fra 2023-2025 kr. 439.200 i sociale normeringer til SFO og klubtilbud til større børn og unge. Det kommer derfor meget bag os, at administrationen foreslår at lukke Ungdomshuset, Remisen og matrikel Græsted. Disse tilbud er ikke ungdomsskoleaktiviteter men deciderede fritidstilbud for unge.  Klubtilbuddene i Gribskov er en væsentlig faktor i forebyggelse af mistrivsel blandt unge ligesom en stor del af deres arbejde er kriminalitetsforebyggende. Det er vel også på den baggrund, at Gribskov modtager ekstra tilskud til sociale normeringer. Til jeres orientering har vi indsat linket fra undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf22/okt/221007-bilag-1--fordelte-tilskud.pdf

Endelig vil en reduktion i PPR, gadeplan + SSP funktion samt om omlægning af FSI betyde mindre kriminalitetsforebyggelse,  færre kompetente fagligheder til at hjælpe børn, unge og familier i mistrivsel samt ikke mindst pædagogers mulighed for at få hjælp og sparring til de udsatte børn og unge. 

BUPL Nordsjælland anerkender, at Gribskov Kommune har en økonomisk udfordring men vi er dybt bekymrede for konsekvenserne af evt. besparelser. Ved det seneste møde for tillidsfolkene spurgte vi, hvor mange der ikke jævnligt blev udsat for vold og trusler i deres pædagogiske arbejde. Ingen rakte hånden op. Heller ikke på 0-6 års området. Det er dybt bekymrende, at det åbenbart er normen for pædagoger, ansat i Gribskov Kommune at blive udsat for vold og trusler fra børn og unge. Hvis I ikke sørger for, at der er et trygt arbejdsmiljø for personale og et trygt og sikkert læringsmiljø for børn og unge, hvor de lærer at danne relationer og tackle konflikter uden brug af vold og trusler, vil Gribskovs udfordring på det specialiserede område stige henover de næste år og det vil blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde pædagogerne.

Vi opfordrer derfor til, at der foretages investeringer på området på den kortere bane så udgifterne til utrygge unge i mistrivsel ikke stiger på den længere bane.

Høringssvaret er skrevet og afsendt af Dorte Ellegaars, Næstformand og Mette Pernille Martens Jensen, FTR i Gribskov Kommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.