Frederikssund: Børn og unge i Frederikksund har brug for, at I har større ambitioner

BUPL Nordsjælland har i forbindelse med Frederikssunds Kommunes budgetkatalog afsendt høringssvar, der udtrykker stor bekymring for de besparelser, der igen rammer de pædagogiske arbejdspladser. Læs hele høringssvaret nedenfor.
Dreng og pige

Lukkedage og lukketid

Denne gang er der nye forslag om flere lukkedage samt en fortsat nedsættelse af den ugentlige åbningstid i både daginstitutioner og SFO. Det er forslag, der igen giver en nednormering i dagligdagen, da ressourcen, der bliver tildelt, bliver gradueret i forhold til åbningstid og antal åbningsdage. Så ud over et ringere tilbud for børn og forældre, bliver det også et ringere tilbud i hverdagen med dårligere normering.

Det er også forslag, der begrænser den enkelte medarbejders mulighed for selv at planlægge sin ferie, da den bliver fastlåst i lukkedage og uger. Alt dette betyder at kommunen ikke bliver den attraktive arbejdsplads, som man forsøger at arbejde sig hen imod. 

Når vi kigger i tallene for fastholdelse og gennemstrømning, ser vi, at Frederikssund kommune har stor gennemstrømning på det pædagogiske område. Hvis man som kommune fortsat har ambitioner om at være en attraktiv arbejdsplads – så er det nu man skal tænke nyt. Det virker ikke fordrende eller attraktivt, at man som medarbejder skal være mere tid alene, samtidig med en kontinuerlig udskiftning af kollegaer. Og derudover har man heller ikke mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, grundet lukkedage og lukketid.

Klubområdet

Vi ser med forundring på, at der igen foreslås en strukturforandring på klubområdet. Klubberne har i de foregående år været i gang med gentagende struktur forandringer, og de ønsker tid og mulighed for at udføre deres kerneopgave. De ønske at implementere den politiske vedtagende strategi” bedre børneliv” som skal effektueres mellem 2022 og 2026.

BUPL Nordsjælland skal til slut anmode om, at man som kommune arbejder med et ønske om større ambitioner for udvikling af de pædagogiske arbejdspladser, samt det pædagogiske arbejde som vi må konstatere, at børn og unge i den grad har brug for.

Høringssvaret er skrevet og afsendt af Katja bank Christensen, faglig konsulent og Mette Wittenburg, FTR i Frederikssund Kommune.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.