DEBAT: Kære Byråd - Husk Børnene  

Af Dorte Ellegaard, Næstformand og Vibe Stær Juul, Fællestillidsrepræsentant

Kære Byråd. Om lidt drager I på det årlige budgetseminar, og her fra BUPL Nordsjælland ønsker vi jer god arbejdslyst. Vi ved godt, at budgettet for næste år bliver en svær kabale til at gå op. Primært fordi den stramme kommuneaftale mellem KL og regeringen sætter jer under pres. Dette pres I er under, afspejler sig også i nogle af de forslag, der ligger i jeres råderumskatalog.
Citat fra debatindlægget

For at hjælpe jer lidt på vej på jeres seminar, har vi nogle input som vi håber, at I vil tage med i jeres diskussioner og beslutninger.

Helsingør Kommune opfordrer på flittig vis børnefamilier til at flytte til kommunen – det forstår vi godt, her er dejligt. Vi har gode kulturelle tilbud, skønne naturområder, masser af historie og en charmerende bykerne. Men hvad med de gode forhold til børnene?

Hvis børnefamilierne skal flytte til kommunen, og blive her, vil vi, i BUPL Nordsjælland, derfor opfordre Helsingør Kommune til at fastholde, og gerne udvide, kvaliteten i dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner. For hvad hvis nabokommunen tilbyder bedre åbningstider eller bedre normering? Så er det jo, for mange, en afgørende faktor for, hvilken kommune man som børnefamilie vælger at flytte til. Dog handler det ikke kun om at tiltrække børnefamilierne. Det handler også i den grad om at tiltrække og fastholde uddannede pædagoger – og de kommer, og bliver, hvis forholdene for dem og børnene er i orden.

Helsingør Kommune har de seneste haft stort fokus på de små børns vilkår, hvilket vi sætter stor pris på. Men vi må desværre konstatere, at dette ikke er tilfældet, når børnene bliver så store, at de skal i SFO og klub. I SFO’erne og klubberne er der siden folkeskolereformens indførelse forsvundet rigtig mange pædagoger. Det går desværre ud over trivslen for børnene og kan betyde, at udgifterne til at tage vare på børn i udsatte positioner stiger. Det kan vi gøre bedre.

Derfor vil vi gerne opfordre Byrådet til at kigge på Børne – og ungeområdet med alvor og gerne udarbejde en cost-benefit-analyse af, hvad det kan indebære af besparelser på længere sigt, hvis der investeres nu og her. Vi er ikke alene om bekymringen, de over 1000 PPR-psykologer råber også på bedre forhold til børnene, og vi er naturligvis enige.

Til slut ønsker vi jer alle et godt budgetseminar med diskussioner, hvor børnene er i fokus.

 

Debatindlægget blev bragt Helsingør Dagblad mandag d. 5. september. Se online her: Kære Byråd - Husk børnene, Helsingør Dagblad

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.