DEBAT: Kære Anna Poulsen – vi tror du har glemt pædagogerne

I torsdag kunne man læse, at Frederikssunds unge mistrives i højere grad end tidligere. Det er trist og det er en bekymrende udvikling, som skal vendes i en fart.
Debatgrafik

Af: Pernille Riis, Formand og Mette Wittenburg, FTR i Frederikssund Kommune

Når vores medlemmer møder de unge i kommunens skoler, klub – og fritidstilbud, gør de en dyd ud af at møde de unge, se dem, høre dem og forstå dem, og pædagogerne er med til at skabe de rum-fællesskaber, som enhver ung har brug for at opleve at tilhøre.

Det er en af grundstenene i det pædagogiske arbejde, og det er vigtigt. Det er vigtigt fordi, det er der, hvor den unge bliver mødt på deres præmisser og har mulighed for at fortælle, hvad de går og tumler med, og det er der, de kan blive set og hørt som dem de er.

Vi understreger igen – det er en af grundstenene i det pædagogiske arbejde.

I artiklen fra i torsdags (Frederikssunds unge trives værre) udtaler Anna Poulsen, forkvinde for Udvalget for Skole, Klub og SFO, at hun mener, at trivslen kan højnes med mere klasselæretid og flere to-læreordninger.

Det er naturligvis altid godt at have mere tid med de unge. Men når man som forkvinde for Udvalget for Skole, Klub og SFO kun vælger at kigge på en løsning, der ligger i skoleregi, er for os en fattig konklusion, der reducerer en kompleks og mangfoldig problematik til en halv løsning, der ikke tager de unges oplevelser og tilkendegivelser alvorligt. Samtidig med at man negligerer en hel professions faglighed.

Nok er vi farvede af vores profession, men pædagoger er med til at højne børn og unges trivsel, pædagoger er med til at få børn og unge til at forstå og lære sig selv at kende. Og pædagogerne i skolen og klub – og fritidstilbud er der for børnene og de unge i en tid i deres liv, hvor tilværelsen ofte kan være svær, og de har brug for nogle til at guide dem.

Mange unge, der føler sig ensomme har brug for inkluderende fællesskaber. Det fællesskab kan de fleste finde i klubberne, hvor der er pædagoger, der med deres faglighed kan se de unge, tale med de unge og forstå de unge.

Derfor har vi naturligvis en åbenlys opfordring til Anna Poulsen: Pædagogerne og kommunens klub – og fritidstilbud er selvfølgelig også en del af løsningen, når det kommer til de unges mistrivsel.

Vi vil rigtig gerne have en god og konstruktiv dialog, så vi kan få skabt en helstøbt løsning til at komme mistrivslen til livs. Vi glæder os til indbydelsen.

Debatindlægget blev bragt online på SN.dk d. 11, marts 2023: Kære Anna Poulsen - vi tror du har glemt pædagogerne

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.