DEBAT: Har Nordsjællands politikere forstået alvoren for børns trivsel?

Af Pernille Riis, Formand for BUPL Nordsjælland

Netop nu og i ugerne frem forhandler og beslutter landets kommunalpolitikere det kommende års budget. Kigger vi i deres såkaldte effektiviseringskataloger, må vi konstatere, at det er som om, at politikerne ikke rigtig har forstået betydningen af rammer og vilkårs sammenhæng og betydning for børn og unges udvikling og trivsel. Vi undrer os.
Citat fra debatindlægget

Vi ser forslag, der ligger op til forringelser og besparelser, som vil gå ud over børn og unge og det pædagogiske personale. Hvordan harmonerer det med et godt børneliv? Det gør det ikke. Vi ved fra flere undersøgelser, at mistrivsel blandt børn og unge er stigende, og det er dybt foruroligende. Men vi har et bud på, hvad der skal til. For mig hænger børn og unges trivsel én til én sammen med den kvalitet og den tid de får, når de er i pædagogernes varetægt.

At blive set … at blive hørt … at blive forstået … er grundstenene og en afgørende forudsætning for at børn og unge trives og udvikler sig sundt. Det samme gælder i øvrigt også for voksne. Børn og unge skal støttes i deres udvikling, så de bliver i stand til at forstå sig selv, og til at kunne begå sig og indgå i et fællesskab(er). Det synes jeg er helt essentielt, hvad synes I?

I budgetforslagene ser vi besparelser, vi ser lukkeuger, reduktion af åbningstid, reduktion af støttetimer, øget forældrebetaling og det var blot for at nævne få. Disse forslag, kan synes uskyldige, men i udmøntningen betyder de helt konkret dårligere normeringer (læs færre pædagoger!). Med færre pædagoger, bliver børnene desværre set færre gange, hørt færre gange og forstået færre gange i løbet af en dag. Og hvordan skal de så støttes i deres udvikling? For mig er det åbenlyst, for pædagogerne er det åbenlyst, for forældrene er det åbenlyst, det håber vi også, at det bliver for politikerne. Besparelser og forringelser på børne- og unge området er no go.

Med loven om minimumsnormeringer blev børn, forældre og pædagoger sat forbedringer i udsigt. Der blev fastsat ved lov, at der var behov og ambitioner om at børn fortjente en bedre hverdag. Et godt børneliv. Hvis de budgetforslag, der ligger bliver vedtaget, så vil det udhule normeringen og ingen pædagoger eller børn vil opleve muligheden for en bedre hverdag, hvor fagligheden kan udfolde sig til gavn for børnenes udvikling og trivsel. Tværtimod.

I BUPL Nordsjælland håber vi, at de nordsjællandske politikere vil tænke sig grundigt om og sætte handling bag ordene, når de taler om det gode børneliv og mistrivsel. Forældrene skal kunne aflevere deres børn med tillid og ro i maven.

 

Debatindlægget er blevet bragt d. 14. september 2022 i Frederikborg Amts Avis og er blevet bragt online på Sn.dk d. 13. september 2022. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.