Allerød: Vi har store bekymringer

Det er med meget stor bekymring, vi som TR-gruppe fra BUPL, læser effektiviseringskataloget samt innovationsforslagene på skole- og dagtilbudsområdet.
Vi vil gerne henlede jeres opmærksom på hvilke vilkår og rammer vores børn, unge og pædagoger risikerer at se ind i i fremtiden, hvis I som politikere beslutter at gå med innovationsforslagene og effektiviseringskataloget.
Filtdyr i hænder

Innovationsforslag – Status og handlemuligheder for organisering i dagtilbud.

Først og fremmest ser vi med stor alvor og undring på innovationsforslaget om at reducere procentdelen af uddannede pædagoger på dagtilbudsområdet. Dagtilbuddene har i forvejen svært ved at tiltrække faglige dygtige pædagoger, og med dette forslag er vi meget bekymrede for, at vi fremover vil få endnu sværere ved det.

Den foreslåede nedskæring i procentdelen af uddannede pædagoger vil få konsekvenser for fastholdelsen, blandt andet pga. en reduceret mulighed for faglig sparring. Derudover rejser vi generel bekymring for, at mange af de pædagogiske opgaver hvad angår den daglige kontakt med forældre og børn, nærværs- og omsorgsarbejdet samt arbejdet med trivsel og udviklingen, i højere grad vil blive varetaget af ufaglært personale. Øvrige pædagogiske opgaver, herunder dokumentation, udfyldelse af læreplaner, pædagogisk planlægning mm., vil komme til at fylde uforholdsvis meget og udgrænser således det kernepædagogiske arbejde. En lavere pædagogandel i daginstitutionerne vil også betyde at muligheden for faglig sparring reduceres. Som pædagog har faglig sparring og kollegial refleksion stor betydning for den pædagogiske kvalitet, som vi kan tilbyde vores børn og unge. 

Vores bekymring er, at Allerøds dagtilbud mister sit grundlag som pædagogisk udviklende tilbud. Det kan blive svært at efterleve det fælles børne- og læringssyn, hvis der nedskæres i fagligt kvalificeret personale.
En anden bekymring er at det kan blive svært at rekruttere udannede pædagoger til daginstitutionerne, hvis man vælger 30/70 modellen.  Som pædagog vil man søge andre arbejdspladser, hvor der er plads til faglig sparring med uddannede kollegaer, tid til forberedelse og nærvær med børnene. 

 

Effektivisering forslag - Alternativ pasning i kommunen i ugerne 28 og 29

Vores børn i dagtilbud vil opleve dårligere normering, hvis man beslutter at de fremadrettet skal have to uger med alternativ pasning. Konsekvensen bliver, at vores børn møder færre kendte voksne i disse uger og kan risikere, at der ikke er kendte pædagoger. Specielt ydertimerne kan være svære at dække. Færre lønkroner over et helt år pga. alternativ pasning. Pengene skal findes inden for eget budget.

Pædagogerne skal have løn over hele året, så besparelsen i flere uger låst til alternativ pasning vil have betydning for normeringen resten af året, hvilket i sidste ende også vil ramme børnene.   

Effektiviserings forslag – Reducere i ledelsen både de pædagogiske ledere og klynge ledere.

Reducering af pædagogiske ledere og klyngeledere vil desuden få betydning for trivslen blandt pædagogerne samt kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Dette er vi bekymrede for. Også hvis det betyder, at ledelsesmæssige opgaver går til pædagogerne. 

Vi er bekymrede for, at uanset scenariet, vil der gå mange penge væk fra dagtilbudsområdet og børneområdet generelt i Allerød Kommune. Det kan få konsekvenser for fastholdelsen og rekrutteringen af uddannede pædagoger i og til kommunen. Det vil under alle tilfælde skabe et forringet vores tilbud i fremtiden. Og hvem skal se og understøtte børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling, hvis pædagogerne bliver reduceret?

Derfor er det med meget stor bekymring, at vi som faggruppe ser ind i forringelser både for vores børn og unge, samt for vores pædagogkolleger, hvis disse forslag gennemføres.

TR-gruppen vil derfor gerne henvise til §17, stk. 4 udvalgets gode anbefalinger i forhold til fastholdelse og rekruttering af pædagoger.

Så kære politikere: Hvordan skal fremtidens børneliv være i Allerød? Hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børn og unge? Hvordan fastholder og tiltrækker vi faglige dygtige pædagoger? 
Det er hvad vi som TR-gruppe for BUPL er optaget af. Og mon ikke forældrene for vores børn tænker og ønsker det samme? At deres børn går i et tilbud med kvalificeret og nærværende personale og god normering af pædagoger der ser, understøtter og udvikler deres børn.

 

På vegne af BUPLs  TR-gruppe i Allerød Kommune

Lise Tarp, Fællestillidsrepræsentant

 

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.