UCL tilbyder uddannelsen til meritpædagog

Nu er det muligt at opkvalificere ufaglært personale på meritpædagoguddannelsen på UCL allerede fra februar 2022.

Uddannelsen retter sig mod de medhjælpere og assistenter, der allerede er ansat i børnehuse, SFO/skoler eller klubber. Med meritpædagoguddannelsen er det muligt at læse til pædagog og få fleksibilitet i hverdagen.

”Det har vi efterspurgt i noget tid. Det giver lederne ude i institutionerne mulighed for at tilbyde ufaglærte medarbejdere eller pædagogiske assistenter en bacheloruddannelse, så vi kan få endnu mere kvalitet ind i hverdagen. Og med udsigt til pædagogmangel på grund af stigende børnetal og minimumsnormeringer, er det et af de tiltag, der er brug for. Med denne opkvalificering vil de i langt højere grad kunne reflektere, kvalificere og evaluere de pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling,” siger formand i BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl.

Opfordring fra BUPL Fyns formand til lederne er derfor klar:

”Del folderen ud i børnehusene, på skolerne og i klubberne. Del den med din kollega og hæng den i personalerummet.”

 

Folder

Du kan læse mere om uddannelsen i folderen, hvor du også kan se, hvem du skal kontakte for yderligere information.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.