Trivsel i fællesskab

I sidste uge samlede vi 80 medlemmer af BUPL Fyn til en temaaften om psykisk arbejdsmiljø. En aften, hvor forsker Pernille Steen Pedersen præsenterede sin forskning om skam som et nyt arbejdsmiljøproblem.
Tillidsrepræsentant Lars Kenneth Hansen på Risingeskolen med tre af sine kollegaer:
Tillidsrepræsentant på Risingeskolen, Lars Kenneth Hansen, med tre af sine kollegaer:

Som en del af hendes forskning har Pernille Steen Pedersen interviewet flere pædagoger og ledere, der har haft stress inde på livet. De beskriver en følelse af ikke at kunne stå inde for sig selv og føler sig faglige uansvarlige – det skaber en følelse af skam. Og det er ifølge Pernille Steen Pedersen en afgørende faktor i udviklingen af stress. 

Vi ved, at jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø er presset. Det viser vores vilkårsundersøgelse blandt medlemmer også klart og tydeligt. Et dårligt og presset arbejdsmiljø skaber dårlige vilkår og en oplevelse af ikke at slå til. Det går ud over faglighed og kvalitet. 

”Jeg er meget optaget af vores psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og mener det er den første forudsætning for at vi lykkes i vores arbejde,” lyder det fra en af deltagerne efter oplægget.

Tillidsrepræsentant Lars Kenneth Hansen på Risingeskolen deltog også i fyraftensmødet med tre af sine kollegaer:

”Psykisk arbejdsmiljø er meget relevant – også i vores tværprofessionelle samarbejde på skolen. De dilemmakort, der er blevet præsenteret, er en god og nem måde at tage fat i dilemmaer på og hvordan man gerne vil have hjælp fra en kollega, når man oplever et stort pres. Det vil jeg tage med til personalemøder.”

Arbejdsmiljø er i fokus
BUPL Fyn har hele tiden arbejdsmiljø som fokuspunkt. Vores undersøgelser blandt medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter synliggøres i kommunerne. Vi holder øje med hver enkel kommune, så vi sikrer, at de ikke indskriver for mange børn på for lidt plads. Det skaber dårligt indeklima og påvirker arbejdsmiljøet. 

Vi ved også, at noget af det, der er med til at skabe et presset arbejdsmiljø er manglende forberedelsestid, faglig refleksion og sparring. Derfor arbejder vi i alle fynske kommuner på at lave arbejdstidsaftaler med mere forberedelsestid og arbejder for øget pædagogisk kvalitet og en høj pædagogandel.

En høj pædagogandel er vigtig for at opretholde en høj pædagogisk kvalitet. Manglen på pædagoger er noget af det, der skaber frustrationer blandt pædagoger på arbejdspladsen. I BUPL Fyns medlemsundersøgelse ”Fremtidens fagforening” tegner der sig i de adspurgtes citater et tydeligt billede af, at frustrationer opstår, når der ikke er enighed om et fælles fagligt fundament omkring det pædagogiske arbejde. Flere citater i undersøgelsen understøtter vigtigheden af, at der er enighed om kerneopgaven og et fælles fagligt fundament samt tid til sparring som noget af det, der er vigtigst.

Rekruttering og fastholdelse betyder meget for det daglige arbejde og for arbejdsmiljøet. To punkter der er voldsomt udfordret på grund af færre pædagoger på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder alle fællestillidsrepræsentanter med at revidere eller lave aftaler i kommunerne med fokus på et godt arbejdsmiljø og mulighed for gode senioraftaler, så vi kan fastholde de pædagoger, der gerne vil blive på arbejdspladsen.  

Faglig udvikling
Alle deltagere blev præsenteret for Pernille Steen Pedersens forskningsbaserede dialogværktøjer, som hun har udviklet i samarbejde med blandt andet daginstitutioner til at arbejde med psykologisk trygge arbejdsfællesskaber. 

Vi er fælles om en stærkere profession. Det er på vores fyraftensmøder, at vi samles og mødes på tværs af kommuner og institutioner. Et rum, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi udvikler os i vores pædagogiske arbejde og styrker vores faglighed og profession. Vi tilbyder en lang række spændende arrangementer i løbet af 2023 – dem kan du læse mere om og tilmelde dig på vores hjemmeside under fanen arrangementer.

Vil du vide mere?

Vil du også gerne se Pernille Steen Pedersens konkrete værktøjer? Og er du blevet mere nysgerrig, 
kan du finde en masse omkring hendes forskning på https://vpt.dk/nytperspektivpaastress

Eller start med denne podcast: https://soundcloud.com/.../vi-ma-gribe-hinanden-om-skam...

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.