Spot på rollen som studerende i praktik

Pædagoguddannelsen i Svendborg har sammen med BUPL Fyn og Socialpædagogerne lavet temadagen "Rollen som studerende i praktik - hvilke forskellige forventninger er i spil?"
Rollen som studerende

Pædagogfaget har brug for dygtige uddannede pædagoger. Derfor er vi i BUPL Fyn også aktive på pædagoguddannelsen. Vi har sammen med SL og pædagoguddannelsen i Svendborg arrangeret og afholdt temadagen "Rollen som studerende i praktik - hvilke forskellige forventninger er i spil?" 

Praktikken er en væsentlig del af de studerendes uddannelse, og derfor er det vigtigt, at studerende får en god og lærerig oplevelse i deres praktikforløb. Vi ved, at de studerende ofte oplever, at de står i et krydspres mellem de forventninger, uddannelsen har til dem og den virkelighed, de møder i praktikken. Her møder de kollegaer, praktikvejleder, leder og måske pårørende, der også har forventninger til dem. Alle de forventninger kan være svære at navigere i som studerende.

Flere handlemuligheder
Med temadagen sætter vi fokus på de forskellige forventninger ved at en leder og praktikvejleder sammen med de studerende diskuterer forskellige virkelighedsnære dilemmaer igennem og vender perspektiverne. Både praktikvejleder og leder deltog i debatten og gav sparring og input til de studerende i deres drøftelser af, hvordan de ville gribe dilemmaerne an.

”Det var spændende og berigende at være med og høre de studerendes snakke om forventninger til praktikken. Jeg vil da helt sikkert lige hjem og følge op på, om der er noget, vi kan blive endnu skarpere på i vores hus og område, når vi tager imod studerende i vores institutioner. Det er vigtigt, at vi bidrager til, at de studerende ikke oplever, de står i et for svært krydspres, når de er i deres praktik hos os,” siger pædagogisk teamleder i Kernehuset Vesterlunden, Henriette Kiil Kjærgaard Olesen.

De studerende fremhæver efter temadagen selv, at de har fået flere handlemuligheder til at håndtere en konfliktsituation, og at kommunikation er nøglen.

”Jeg synes det er rart at have fået et indblik i, hvordan man bedst håndterer situationer ude i praktikken, og hvordan man bedst kan løse eventuelle konflikter og problemstillinger. Herudover hvordan man selv kan agere og være nysgerrig og åben,” siger en af de studerende efter temadagen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.