Sommerhilsen fra formanden   

I sin sommerhilsen ønsker Rikke Hunsdahl alle medlemmer en rigtig god sommer og takker alle for den store opbakning, vi har set i mange forskellige sammenhænge. Og så ser hun frem mod de spændende indsatser, der venter efter ferien.
Rikke Hunsdahl
Rikke Hunsdahl

Kære alle pædagoger og ledere i BUPL Fyn

I får min sommerhilsen netop som, I er på vej på tiltrængt ferie.

Sommeren fik en forfærdelig start med skudepisoden i Fields. Jeg ved, at enkelte af jer er direkte berørt af det, mens vi alle er rystede over hændelsen. Jeg håber, jeres ferie vil give jer tid sammen og at en travl hverdag bliver afløst af tid til nydelse og nærvær sammen med dem, I holder af. Mine tanker går til alle jer, der er berørt. Jeg ønsker jer alle en god sommer uden at strejker, corona eller andet står i vejen for det, I skal.

Traditionen tro får I et lille tilbageblik på det sidste halve år.

Det er blevet sværere at rekruttere, og både BUPL Fyn og kommunerne taler om, hvordan det problem kan løses. Det ER dog ikke så udtalt, men det mærkes, og vi ved, at det vil blive meget værre fremover, hvis ikke der laves aftaler om at blive længere på job, gå op i tid, eller at flere unge søger pædagoguddannelsen.

Det er i disse dage, vi får at vide, hvor mange (færre), der har søgt ind på uddannelsen. Vi ser dog også nu, at kommunerne griber muligheden for at tilbyde medhjælpere og pædagogiske assistenter en merituddannelse. Her er der store muligheder. Enkelte kommuner giver også andre med en bachelor eller kandidat mulighed for at få en merituddannelse – et såkaldt sporskifte.

Vi mærker så småt pædagogmanglen - men glem ikke, at der stadig er både ledige og gode muligheder for at rekruttere både erfarne og nyuddannede pædagoger på Fyn. Men måske skal alle se på måden, vi rekrutterer på. Krav og forventninger skal matche.

Ledigheden ER lav, og vi ser kreative former udfolde sig, hvor kommunerne tiltrækker pædagoger lige fra praktikken eller før eksamen, samtidig med at flere kommuner nu vil uddanne medhjælpere og pædagogiske assistenter til pædagoger.  BUPL´s A-kasse formidler også en del ledige til vikariater, som vi ser blive til fastansættelser. Det er alle gode historier, som vi i BUPL Fyn hilser velkommen.

Vi ved også, at mange tillidsrepræsentanter i alle kommuner holder et skarpt øje med, at stillinger og timer ikke forsvinder fra pædagogerne. Det ER afgørende for kvaliteten, trivslen og fagligheden, at der er nok pædagoger. Så tak for jeres - og ledernes - indsats for at holde fanen højt for fagligheden. Også det betyder noget for at kunne tiltrække andre.

Kommende politisk topmøde
På skole/fritid/klub har vi netop sende en indbydelse ud til alle børn og unge-udvalg i alle fynske kommuner. Vi holder politisk topmøde og glæder os til dialogen om fritidspædagogik og børn og unges trivsel. Vi vil gennem oplæg og dialog sætte fokus på en fælles ambition for, hvad der skal til for at højne SFO, klub og ungdomsklubbernes kvalitet, så alle børn og unge kan trives og mødes med et tilbud af høj kvalitet. DET HASTER! Mange nye politikere er valgt ind, og de har brug for vores hjælp og viden.

Også på landsplan er der et stort fokus på både minimumsnormeringer og skole/SFO og fritid. Rigtig mange af os har sammen med tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og ledertillidsrepræsentanter kontakt til de lokale politikere, som jo er dem der skal sikre den kvalitet, børn og unge har brug for gennem politik og budgetter.Det er svært, og mange politikere forstår ikke konsekvensen af besparelser, som især rammer de svageste børn, unge og familier - og udtrætter pædagoger og ledere som knokler med for lidt ressourcer til helt basale opgaver i dagligdagen. Vi ved rigtig mange af jer er pressede - og alligevel knokler, for det job, I elsker og som er SÅ vigtigt!

Stor opbakning
En særlig opgave kom udefra, da der desværre udbrød krig i Ukraine. Krig rammer altid civile og skaber kaos og fortvivlelse - uanset hvilket land, det rammer. Vi så et scenarie, hvor der kom rigtig mange flygtninge, og alle skulle kunne tage imod dem i dagtilbud, skoler, SFO´er og i klubber. Pædagogerne var selvfølgelig helt klar til det. Og mange af jer har i dag mødt disse familier og børn. Heldigvis er det ikke så mange, som vi troede i starten, men det er stadig usikkert, hvad der sker. Alle flygtninge skal have mulighed for at kunne få et pusterum i de tilbud, vi giver dem - hvad enten det er for forældrene eller børn og unge.

Et af BUPLs tiltag var at spørge de pædagoger, der havde forladt jobbet, om de ville give en hånd.Og det er helt vildt, at så mange gerne vil det. Tiltaget blev bakket op af en lov, som ikke modregner i ydelserne, og her blev listerne over dem, der stod klar til at arbejde igen i en periode længere og længere. Det er rørende at se.

Måske skal vi kigge på den ressource, der ikke længere er på arbejdsmarkedet, når der nu kommer færre pædagoger. Kan man mon ansætte nogen af dem en dag eller nogle timer om ugen fremover? Og kan vi kigge på seniorordninger, som faktisk kunne være attraktive? Det vil vi sætte fokus på. Uden modregning, selvfølgelig.

Fremtidens Fagforening og årets generalforsamling
Til sidst vil jeg fortælle om Fremtidens fagforening. Bestyrelsen i BUPL Fyn har det sidste år arbejdet seriøst med at kigge på nye former for inddragelse, demokrati og medindflydelse i tiden.Vi har arbejdet tæt sammen med DeltagerDanmark om hele projektet. Det gør vi, fordi der er brug for nye tanker om, hvordan en fagforening drives, tænker og agerer i disse år. Vi ER en fagforening, hvor rigtig mange pædagoger er medlem, men vi skal være den bedste.

Vi kigger på analyser, forskning og tendenser, og senest har vi i en spørgeskemaundersøgelse spurgt både jer medlemmer og ikke medlemmerne på Fyn om blandt andet jeres oplevede virkelighed, dine udfordringer og dine drømme for fremtiden. Det har vi fulgt op med lyttemøder, hvor I har en dialog om ønsker, drømme og krav til både faget, uddannelsen, og fagforeningen. ALLE jeres svar og dialogen fra lyttemøderne analyseres nu, og vi vil bruge det hele til at sætte retning i fremtidens fynske fagforening for pædagoger.

I vil få resultaterne i nyhedsbrevet, men I vil også den 6. oktober have mulighed for at komme og få hele gennemgangen og diskutere det med os og DeltagerDanmarks dygtige folk, når vi præsenterer resultaterne lige op til Generalforsamlingen 2022.Helt konkret vil det betyde noget for den måde, bestyrelsen og generalforsamlingen sætter retning for den kommende generalforsamlingsperiode.

Tusind tak til de 1000, der svarede på undersøgelsen og til alle dem, der mødte op til lyttemøderne. Vi fik uvurderlige svar, som også andre fagforeninger står og venter på.

Der er generalforsamling den 6. oktober. Jeg - og hele bestyrelsen - håber på at se mange af jer.Vi skal diskutere aktuelle emner. Vi skal beslutte, hvilke fokus, vi skal have i vores arbejdsprogram. Og vi skal selvfølgelig have valg til både bestyrelsen, hovedbestyrelsen og delegerede til kongressen i november.

Er det noget for dig, kan du læse mere om det på BUPL Fyns hjemmeside.

Jeg og alle medarbejdere i BUPL Fyn ønsker jer en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Rikke Hunsdahl
Formand, BUPL Fyn.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.