Overfyldte institutioner er ikke en løsning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke løser situationen med at modtage ukrainske børn ved at få flere børn samlet i bygninger, der ikke kan rumme det. Arbejdsmiljøet er vigtigt for både voksne og børn.
Tillidsrepræsentant_BUPL

Mange daginstitutioner oplever i øjeblikket et stigende børnetal, blandt andet på grund af ukrainske børn. Flere steder er institutionen ikke godkendt til at rumme flere børn. Kreativiteten er derfor stor i kommunernes bestræbelser på at løse institutionernes pladsproblemer.

Hvis kommunen indskriver flere børn, end institutionerne har kapacitet til, er det ulovligt, hvis der ikke er en fornyet byggesagsbehandling. Det er vores garanti for, at hver enkel institution lever op til gældende lovkrav, og er medvirkende til, at ingen bliver syge af at gå på arbejde.

Er der flere børn og voksne i lokalerne, end de er godkendt til, øges støj- og indeklimaproblemer. Få er opmærksomme på, at fysisk støj kan ændre stofskiftet, øge blodtrykket og pulsen. Det kan give hovedpine, øge mængden af stresshormoner i blodet, svække immunforsvaret og øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Psykisk kan støj have en stressfremkaldende virkning.

Opgaven skal løses rigtigt
Og få er opmærksomme på, at et godt indeklima har positiv betydning for koncentration og velvære for både voksne og børn. Et dårligt indeklima kan derimod give gener og medføre kroniske sygdomme. Derudover er der solid evidens for, at støj svækker børns indlæringsevne og sproglige udvikling. Tosprogede børn og børn med koncentrationsvanskeligheder rammes dobbelt så hårdt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke løser situationen med at modtage ukrainske børn ved at få flere børn samlet i bygninger, der ikke kan rumme det. Arbejdsmiljøet er vigtigt for både voksne og børn.

Pædagoger og ledere tager naturligvis opgaven på sig og tage imod de ukrainske familier og stadig sikre kvalitet og tryghed for alle børn og unge.

Denne opgave er så vigtig at løse – men lige så vigtigt er det, at den bliver løst rigtigt, og det er vigtigt, at mens vi passer på de ukrainske familier, skal vi også passe på pædagogerne

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.