Opråb til ledere: Hav fokus på opkvalificeringspuljen

BUPL Fyns lokale lederforening opfordrer alle ledere til at huske opkvalificeringspuljen.

LLB har arbejdet med opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet.

Regeringen har afsat 107 millioner kroner i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030, som skal anvendes til at opkvalificere pædagogisk personale i daginstitutioner.

Kommunerne kan selv fastlægge rammerne for opkvalificeringsforløbene ud fra lokale behov. 

Tilskuddet kan anvendes til at dække udgifter til: 

 • Deltagerbetaling til meritpædagoguddannelsen og meritpædagoguddannelsen som sporskifte, arbejdsmarkedsuddannelser og almene voksenuddannelse. 
 • Studierelaterede udgifter til studiemateriale, befordring og 
  studieunderstøttende tiltag såsom mentorordninger samt andre relevante udgifter knyttet til gennemførelsen af opkvalificeringsforløb. 
 • Uformel opkvalificering forstået som kommunalt afholdt voksen- og 
  efteruddannelse, institutionsintern undervisning eller private kurser (max 10 pct.). 
 • Administrationsomkostninger relateret til organiseringen af 
  opkvalificeringsindsatsen. 
 • Revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.