Leder: God kvalitet kommer med fuldtidspædagoger

Daglig pædagogisk leder i Børnehuset Åløkke vil gerne have kvalitet hele dagen og passe på sine medarbejdere. Det gør hun ved at sætte dem op i tid, så der er så mange pædagoger om formiddagen og om eftermiddagen. Det giver bedre arbejdsmiljø, trivsel og kvalitet.

Studerende med en gruppe børnehavebørn
Foto: Colourbox

I Børnehuset Åløkke i Odense arbejder de fleste pædagoger på fuld tid. For daglig pædagogisk leder, Pia Munk Yde, er det altafgørende for kvaliteten, at hendes medarbejdere arbejder 37 timer om ugen.

Derfor er det hendes ambition, at alle pædagoger på længere sigt skal op i tid. Lige nu er kun tre af pædagogerne i huset på deltid – men Pia Munk Yde ser helst, at det ændrer sig.

– Hvis vi skal levere en god kvalitet, skal der ikke være for mange skift i personalet i løbet af dagen. Her i huset er der en gennemgående pædagog for børnene hele dagen. De føler sig trygge, når de bliver afleveret, de føler sig trygge, når de bliver hentet, og vi får skabt en sund kultur for børnene med færre skift. Det giver forældrene en god ro, og de kommer også og siger, at det er dejligt, at pædagogerne er her hele dagen. Så det er bestemt noget, der bliver bemærket, siger lederen i Børnehuset Åløkke.

Ifølge Pia Munk Yde bliver pædagogikken langt bedre, når pædagogerne både kan starte og afslutte et projekt samtidig med, de kan evaluere og måle på, hvilken effekt det har for børnene. Det kan man ikke, hvis man skal gå midt i et projekt, mener hun. Og at pædagogerne er der længere tid rækker ind i alle børnehusets aktiviteter og giver en større fleksibilitet i hverdagen med udgangspunkt i, hvad børnene har brug for.

– Det betyder blandt andet, at de ikke nødvendigvis behøver at komme hjem fra en tur kl. 12, men at de faktisk kan blive en time længere. Det betyder også noget for kvaliteten, at aktiviteten kan strække sig over længere tid. Vi har også mulighed for at strække maden en smule mere. Tingene bliver ikke så rigide, men meget mere fleksible, når vi kan kigge på, hvad det er børnene har brug for – hvad er det gruppen lige har brug for nu. Når vi så er ude, har vi madpakker med, for vi behøver ikke komme hjem til børnehuset, fordi der er nogle der har fri, siger hun.

Flere timer – mindre stress
En BUPL-undersøgelse om deltid fra oktober 2019 viser, at seks ud af ti pædagoger er på deltid. I den angiver 46 procent af de deltidsansatte, at de er på deltid, fordi arbejdet er hårdt. Kun 18 procent af de deltidsansatte pædagoger kunne tænke sig at arbejde flere timer. Men hvis arbejdsforhold og normeringer bliver forbedret, er det pludselig 59 procent af de deltidsansatte, der gerne vil gå op i tid.

Men arbejdsforholdene bliver bedre, når der følger flere timer med. Sådan er den klare melding fra den daglige pædagogiske leder.

– At være pædagog er hårdt arbejde. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg oplever, at de medarbejdere, jeg har sat op i tid siger, at de løser de samme opgaver, som de gjorde, da de havde færre timer. Nu har de bare mere tid til at løse dem.  De kommer heller ikke altid i brændpunktet, men de har nogle dage, hvor de møder tidligere ind eller har nogle senere dage, hvor der ikke er så meget run på, siger hun.

Og når vilkårene og kvaliteten bliver bedre med flere fuldtidspædagoger, så får arbejdsmiljøet også et nyk opad. Pia Munk Yde oplever nemlig glade medarbejdere i trivsel, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor.

– Det har jo gjort, at man ikke føler sig alene, og at man ikke står alene med 15-20 børn kl. 15.00. Man er to i længere tid, så man står aldrig alene med en stor gruppe børn. Og det gør noget ved arbejdsmiljøet. Man kan mere om eftermiddagen. Der er flere ressourcer til at starte en aktivitet op om eftermiddagen. Vi kan sætte aktiviteter i gang, så det ikke er brandslukning, som vi kalder det. En kan sætte en aktivitet i gang, mens den anden kan få hjulpet de børn, der flagrer lidt ind i et fællesskab og få skiftet de børn, der har brug for det, mens man ved, at der er en der har en gruppe børn. Ellers skulle man jo nå det hele selv.  Det betyder noget for det gode arbejdsmiljø, at de ikke skal være blæksprutter – alt for meget i hvert fald. Og sparringen har de gennem hele dagen, og det løfter både arbejdsmiljø, kvalitet og trivslen blandt medarbejderne, siger hun.

Færre brikker i puslespillet
Det er også vigtigt for Pia Munk Yde, at der ikke ændres for meget i medarbejdernes tider, så de får en vagtplan i god tid. Det giver dem en ro, at de ikke bliver spurgt om, de kan møde lidt tidligere eller gå lidt senere. Når man er 37 timer, så arbejder man ikke mere end det.

– Jeg har lavet nogle andre stillinger i huset, der hedder ”flyverstillinger.” Det er en ny måde, jeg har prøvet at tænke ind. Jeg har tre faste på hver stue og to faste, der ikke har en fast stue, men som dækker ind ved sygdom eller hvis der er møde, så man hele tiden oplever, at man er tre på stuen. På den måde kommer vi udenom, at man lige skal blive en halv time ekstra, lyder det fra den daglige pædagogiske leder.

Selvom de fleste er ansat på fuld tid, så er det vigtigt, at arbejdsliv stadig kan hænge sammen med privatliv. Det har Pia også tænkt ind i vagtplanen.

– Vi har en tidlig dag hver uge, hvor de går hjem kl. 13. Det er jo der, hvor de for eksempel lægger lægetider – og det holder jeg fast i. Jeg ved, det har en betydning, fordi vi ved jo godt, at hver gang de skal til et eller andet, så mangler vi jo nogen her. Derfor holder jeg fast i den tidlig dag, siger hun og gør samtidig op med myten om, at det er nemmere at lægge en vagtplan med mange deltidsansættelser.

– Tværtimod. Jeg vil gerne have kvalitet hele dagen, og jeg vil gerne passe på mine medarbejdere. Så jeg vil jo gerne, at vi kan være så mange som muligt om formiddagen og om eftermiddagen. Og det kan jeg ved, at de bliver sat op i tid. Der er færre brikker i mit puslespil. Hvis jeg havde flere på deltid, var de nødt til at gå kl. 14.30, og så er man måske alene til kl. 16 med en gruppe børn, fordi der ikke er flere medarbejdere. Efter jeg har sat dem op i tid, går den første kl. 13, og den næste går først 15.30. Det betyder, vi er godt bemandet om eftermiddagen, netop fordi jeg har nogle fuldtidsstillinger, lyder det fra Pia Munk Yde.

Det kræver mod af lederen
De sidste tre pædagoger på deltid i børnehuset drømmer ikke om at få flere timer. Men de ved godt, at det kan godt komme til at ske med Pia Munk Ydes vision. Og det kræver mod at sætte pædagogerne op i tid – især når de ikke selv ønsker det.

Men for Pia er det vigtigt, at man vil noget med de børn og vil give dem god trivsel, læring og udvikling gennem hele dagen, og det ser hun, at man får med fuldtidspædagoger.

– Jeg tror, at man som leder skal ind og kigge på vagtplanen og gøre sig overvejelser om, hvilken kvalitet, man gerne vil levere, og hvordan man vil levere den. Hvordan man højner det faglige niveau, og det synes jeg, at man gør ved at pædagogerne har mulighed for at være sammen en hel dag og kan snakke om den gruppe børn, se udviklingen blandt børnene og sparre med hinanden. Samtidig har de et overblik over hele dagen, siger hun.

Hendes råd til andre ledere er, at de skal støtte medarbejderne i processen fra deltid til fuldtid. Og så skal de være tydelige i deres ambition overfor hele huset.

– Som leder kan man godt blive nervøs for den reaktion, man kan få, og man kan blive nervøs for at miste sine dygtige medarbejdere ved at sætte dem op i tid. Men her er det vigtigt at tale med medarbejderne og være omkring dem og hjælp dem ind i det. Det bedste råd, jeg kan give til andre ledere er, at de skal give støtte til medarbejderen i processen. Når man vælger at sætte sine medarbejdere op i tid, er det ens pligt som leder at være omkring dem og hjælpe, hvor man kan den første tid. Og så plejer det at løse sig stille og roligt, og de finder ind i det og ser de gode ting, det fører med sig i deres arbejdsmiljø og i hverdagen, lyder det fra Pia Munk Yde.

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.