Din TR er vigtig

Din tillidsrepræsentant i BUPL Fyn er med til at styrke kommunikationen og videndeling til og med dig som medlem.
tr

Samspillet mellem os som fagforening og din TR er altafgørende for gode resultater til gavn for vores profession og dig som medlem 

I et samarbejde med din tillidsrepræsentant arbejder vi for bedre normeringer, rekruttering og fastholdelse af pædagoger, tid til faglighed – alt sammen for at højne et arbejdsmiljø omkring professionen, så du hver dag kan gå på arbejde og koncentrere dig om kerneopgaven – nemlig børn og unges trivsel og skabe stærke fællesskaber.

Vi har brug for stærke, handlekraftige og fagpolitiske engagerede tillidsrepræsentanter, som gerne vil gå forrest, når vi står overfor fagpolitiske udfordringer og når medlemmer har behov for hjælp i deres arbejdsliv.

TR er også afgørende for BUPL Fyns indflydelse lokalt og for medlemmernes indflydelse i BUPL Fyn. Det at have en tillidsrepræsentant er lig med en sikkerhed for at BUPL Fyn er i det enkelte medlems arbejdsliv og vilkår.

Tillidsrepræsentanternes arbejde sikrer, at BUPL Fyn kan være nærværende ude på arbejdspladserne. Vores ambition i BUPL Fyn er at give medlemmerne de bedst mulige arbejdsvilkår 

Vi er hinandens forudsætninger for at være klædt på til at være handlekraftige og aktuelle, så vi sammen sikrer medlemmernes interesser.

Husk også at du som medlem altid kan få tjekket, om din lønseddel er korrekt. Kontakt din TR, som vil hjælpe dig med at sikre, du får den rigtige løn.

Du kan også kontakte BUPL Fyn og få et løntjek ved at sende en kopi af dit ansættelsesbrev og en kopi af de seneste tre lønsedler via MIT BUPL. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.