Dårligt indeklima har store konsekvenser for arbejdsmiljøet

Rådet for Grøn Omstilling har i perioden november 2021 til april 2022 undersøgt indeklimaet i 30 daginstitutioner fordelt på syv kommuner – en af kommunerne er på Fyn.
indeklima

Og det står skidt til med indeklimaet i daginstitutionerne. I halvdelen af de undersøgte institutioner er ventilationsanlægget ikke i stand til at sikre en ordentlig luftkvalitet.

Undersøgelsen viser, at der i alle de undersøgte daginstitutioner er fundet ”bekymrende koncentrationer af sundhedsskadelige kemikalier – stoffer der blandt andet er forbudt i legetøj og andre produkter til børn.” 

To af de 30 undersøgte institutioner har slet ikke et ventilationsanlæg, og her står det rigtig skidt til med indeklimaet. Knap halvdelen af de undersøgte institutioner har et ventilationsanlæg - men her er anlægget for gammelt eller underdimensioneret til at sikre et passende CO2-niveau. Det betyder, at her er der brug for, at personalet - i en i forvejen travl hverdag - er opmærksomme på jævnligt at lufte ud. Det er især nødvendigt, når børnene er på stuen - med risiko for, at temperaturen på stuen bliver for lav. 

Og det har store konsekvenser for både trivsel og sygefravær, når luften i daginstitutionerne ikke er frisk og sund. Et dårligt indeklima har blandt andet indflydelse på børns søvn og koncentrationsevne, ligesom det forringer pædagogernes arbejdsmiljø og kan medvirke til blandt andet træthed og hovedpine. 

Børnenes miljø og pædagogernes arbejdsmiljø lider under en dårlig luftkvalitet. Og det smitter af på trivsel og sygefravær. 

Læs rapport, undersøgelse og alle anbefalingerne til et godt indeklima i daginstitutioner herunder.

Overordnede anbefalinger til det gode indeklima i daginstitutioner

Vi anbefaler først og fremmest, at der gennemføres en indeklimaundersøgelse i alle daginstitutioner.

Her er fem af rapportens anbefalinger – læs dem alle i rapporten ovenover:

1. Rengøring skal prioriteres højt i daginstitutioner. Kemikalier bindes til støv, og grundig rengøring er derfor medvirkende til at nedbringe niveauet af kemikalier i indemiljøet. Lukket opbevaring og møbler på hjul letter fjernelse af støv.

2. Skum-/tumlemøbler mv. kan indeholde både ftalater og flammehæmmere. Institutioner bør derfor mindske mængden af disse eller sikre sig, at de er produceret uden kemikalier, som kan skade børn. Alternativt bør de opbevares uden for børns opholdsrum.

3. Kommunen bør udarbejde en indkøbspolitik, som sikrer børn mod de mest problematiske kemikalier (fx produkter med Svanemærket). C02, relativ luftfugtighed, temperatur og TVOC

4. Alle institutioner bør på sigt have moderne ventilationsanlæg med C02-styring, som generelt giver et godt indeklima ift. C02, temperatur, relativ luftfugtighed, TVOC og partikler og som dermed giver optimale muligheder for udnyttelse af institutionernes indendørs arealer uden begrænsninger.

5.Institutioner uden ventilationsanlæg har normalt alt for højt C02-niveau. Indtil disse institutioner har ventilationsanlæg, kan man forbedre indeklimaet med instruks til personalet om udluftninger hjulpet af en installeret C02-alarm.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.