Leder i samtale med et barn

For ledere

Som leder kan du få særlig rådgivning og vejledning. Vi tager udgangspunkt i dit ledelsesarbejde og de vilkår, du er ansat under.

Ledelse i institutionen

Vi kan hjælpe dig med viden og råd i forhold til din ledelse af institutionen og dine medarbejdere. Få fx information om ansættelsesregler, hjælp til konflikthåndtering på arbejdspladsen eller sparring i forbindelse med en personalepolitik.

Samarbejde med kommune og forvaltning

Vi kan vejlede dig i det gode samarbejde med kommunen eller rådgive dig, hvis du står i en konflikt med forvaltningen. Vi bisidder også ved samtaler, hvor du har brug for det.

Vi er en del af MED-udvalgene i kommunerne, og har derigennem et særligt indblik og netværk af relevante aktører. 

Dine arbejdsvilkår- og rettigheder

Du kan spørge os om alt det, der vedrører dine egne forhold fx ansættelsesvilkår, uddannelse, barsel, sygdom eller din ytringsfrihed som offentligt ansat. Vi bisidder også ved samtaler, hvis du har behov for det.

Karriererådgivning

Har du behov for sparring i forhold til din karriere, jobsøgning eller kompetenceudvikling? Så kan du få en snak med vores karriererådgiver. Karriererådgivning for ledere er et landsdækkende tilbud og gælder også for souschefer og afdelingsledere, der varetager lederopgaver.

Kontakt lederrådgivningen

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.