Nu kan pædagogmedhjælpere og dagplejere få en meritpædagoguddannelse

For at øge fagligheden i dagtilbud har regeringen afsat nye midler til at opkvalificere personale.
Børn og pædagog

I takt med at pædagogandelen falder og børnetallet stiger, har BUPL længe kaldt på politisk handling. Med finansloven for 2023 har regeringen udmøntet en opkvalificeringspulje, der har til formål at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. 

Kommunerne har fået uddelt midlerne og kan derfor vælge at uddanne deres erfarne ansatte i dagtilbudsområdet enten gennem den pædagogiske assistentuddannelse eller meritpædagoguddannelsen. 

Det er godt, at der er fundet en løsning. Nu er det vores opgave, at kigge rundt i institutionerne og opfordre engagerede pædagogmedhjælpere til at tage merituddannelsen.  

Formand for BUPL Hovedstaden, Henriette Brockdorff 

Aftalen træder i kraft den 1. december 2023, og gør det muligt for ansatte at påbegynde uddannelsen indtil 31. juli 2026. 

Fakta om uddannelsen

  • Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere er omfattet af aftalen, og de skal påbegynde meritpædagoguddannelsen seneste 31. juli 2026.
  • Der er ingen begrænsning i, hvordan uddannelsen tilrettelægges (fx over hvor mange år, deltid/fuldtid). 
  • Den ansatte er ikke omfattet af de gældende arbejdstidsregler i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Det betyder, at der ikke kan betales for overarbejde i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.  
  • Den ansatte er i uddannelsesperioden ikke omfattet af aftale om lokalløn. 
  • Inden påbegyndelse af merituddannelse skal der indgås en aftale, hvor det bl.a. aftales, hvor meget tjenestefrihed med løn den ansatte har i forhold til uddannelsesaktiviteter. 
  • Gennemfører den ansatte ikke meritpædagoguddannelse, har vedkommende ret til at fortsætte i sin hidtidige stilling. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.