Voksen sidder på knæ og i øjenhøjde med et barn. De holder i hånden.

AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en særlig rolle i at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, så hverken du og dine kollegaer bliver syge eller kommer til skade på arbejdet.

AMR-opgaver

Du samarbejder med lederen, tillidsrepræsentanten og kollegaerne om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Ansvaret for at sikre arbejdsmiljøet ligger hos arbejdsgiver, som lederen typisk er repræsentant for. Men det understøttes som nævnt bedst gennem et tæt samarbejde på arbejdspladsen. Både arbejdsmiljøloven og MED-aftalen for din kommune beskriver samarbejdet nærmere.

I dit AMR-arbejde findes forskellige redskaber bl.a. arbejdspladsvurderinger (APV), trivselsmålinger og årlige arbejdsmiljødrøftelser. Det lærer du alt sammen mere om på uddannelsen. 

Du har desuden også en vigtig rolle i forhold til arbejdstilsyn.

AMR-uddannelse

Som AMR skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, der varer tre dage. Det er vigtigt, at din AMR-uddannelse knytter sig til de udfordringer, I har valgt på arbejdspladsen.

Derudover har du ret til at deltage i supplerende AMR-uddannelse. I dit første år som valgt AMR, har du ret til to dages supplerende uddannelse – herefter halvanden dag hvert år.

Arbejdstilsyn: din rolle

Du har en særlig rolle, når arbejdstilsynet kommer på besøg. Det kan du læse mere om i BUPLs guide her

AMR-netværk

I AMR-netværket kan du få faglige input til opgaver og ansvar omkring din rolle. Derudover er det en mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre AMR-kollegaer.

Netværksmøderne afholdes hos BUPL Hovedstaden og annonceres løbende.

Brug for hjælp eller sparring?

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.