Kandidater til bestyrelsen

På BUPL Sydjyllands generalforsamling 6. oktober 2022 er der valg til fagforeningens politiske ledelse og bestyrelse. Alle medlemmer af BUPL Sydjylland kan stemme og stille op. Her får du en præsentation af de kandidater, der har meldt sig klar til valg.

Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Er du medlem af BUPL Sydjylland, og kunne du tænke dig at stille op til politisk ledelse eller bestyrelsen, kan du læse mere her: Bestyrelsen 

Hvis du gerne vil præsenteres som kandidat her på siden, kan du sende tekst og billede til smt@bupl.dk 

 

(OBS. Ved mobilvisning skal du swipe for at læse mere om de enkelte kandidater)

  Hvem er jeg? Mine mærkesager: Derfor stiller jeg op:
Ulla Koustrup

Ulla Koustrup

Næstformand i BUPL Sydjylland

Bor i Haderslev

Stiller op som formand

 • Fagforeningens berettigelse i krisetider
   
 • Lederne
   
 • Rekruttering og fastholdelse

Jeg er som person lyttende, tålmodig og har tid - eller tager mig tid - til det enkelte medlem. Det er vigtigt for mig at være tilgængelig. Jeg vil arbejde for, at vi i politisk ledelse er et hold, som løfter i flok til gavn for medlemmerne. Det skal være tydeligt, at BUPL er det bedste og stærkeste valg af fagforening for pædagoger og ledere, og vi skal gøre alt for at øve politisk indflydelse ude i kommunerne og gennem medierne.

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen

Faglig sekretær i BUPL Sydjylland og medlem af hovedbestyrelsen (HB)

Bor i Kolding

Stiller op som næstformand og genopstiller som medlem af hovedbestyrelsen (HB)

 • Fælles strategisk retning 

 • Stærkt fagligt fællesskab med et særligt fokus på lederområdet

 • Fastholdelse og rekruttering 

Jeg vil sammen med ledelsesfællesskabet sætte strategisk retning. Vores forskellige kompetencer skal i spil, før vi kan løse de mange opgaver og store udfordringer, BUPL ser ind i. BUPL skal være dét rigtige valg for pædagoger og ledere. Der skal arbejdes benhårdt for medlemmerne og behovet for bedre løn- og arbejdsvilkår. Det kræver handling nu! BUPL Sydjylland skal være synlig, i øjenhøjde og afspejle medlemmerne. 

Merete Wittrup Lauesen

Merete Wittrup Lauesen

Kasserer og faglig sekretær i BUPL Sydjylland

Bor i Varde Kommune

Genopstiller som kasserer og faglig sekretær

 • Pædagoger skal have en ordentlig løn!
   
 • MEDindflydelse og MEDbestemmelse er vigtig for pædagoger
   
 • Uddannelse af tillidsvalgte

Jeg vil gerne fortsat arbejde for gode vilkår for pædagoger – til gavn for børn og unges trivsel og udvikling. Kom og hør mere på generalforsamlingen..

Lasse Porsgaard Birkelund

Lasse Porsgaard Birkelund

Faglig sekretær i BUPL Sydjylland og medlem af hovedbestyrelsen (HB)

Bor i Kolding

Genopstiller som faglig sekretær og medlem af hovedbestyrelsen (HB)

 • Minimumsnormeringer skal som minimum udfoldes alle steder
   
 • Et fritidsområde i egen ret
   
 • Mærkbart og varigt lønløft til vores profession

Jeg vil arbejde for pædagogerne i hele deres virke, fra vi skal rekruttere dem til vores uddannelse, være med til at sikre at uddannelsen er praksisrelevant for vores felt, at de bliver matchet i gode stillinger med retfærdig løn, er sikret en anstændig indkomst i perioder med ledighed og slutteligt kan leve en anstændig 3. alder uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt der er råd til både strøm, varme og gaver til børnebørnene.

Michael Juul Thorup

Michael Juul Thorup

Faglig sekretær i BUPL Sydjylland og 1. suppleant til hovedbestyrelsen (HB)

Bor i Esbjerg

Genopstiller som faglig sekretær og 1. suppleant til hovedbestyrelsen (HB)

 • Bedre arbejdsmiljø og seniorvilkår
   
 • Løn der svarer til vores uddannelsesniveau
   
 • Fastholdelse og rekruttering af pædagoger

I mit virke som TR, FTR og nu faglig sekretær har jeg altid brændt og kæmpet for bedre arbejdsvilkår. Det brænder jeg stadig for. For vores arbejde er et af de vigtigste og bedste. Men mange oplever desværre, at de har ringe vilkår for at udføre deres arbejde. Det SKAL blive bedre, så mange flere igen får lyst til at blive pædagog og arbejde på vores område. Jeg ser frem til at uddybe min opstillingen d. 6.10.

Dorrit Knudsen

Dorrit Knudsen

FTR i Aabenraa Kommune

Bor i Aabenraa

Genopstiller til bestyrelsen og som 2. suppleant til hovedbestyrelsen (HB)

 • Tillidsrepræsentanterne (TR'erne) er omdrejningspunktet i BUPL
   
 • Varetage pædagogernes interesser
   
 • Være med til at sætte retning for BUPL Sydjylland
Jeg vil fortsat gerne være med til at sætte retning for vores fagforening, som varetager pædagogernes interesser og kæmper for at synliggøre arbejdsmiljø og -vilkår – og bare er der, når pædagogerne har brug for det - også i lønkampen. TR'erne har mit helt store fokus – din TR er BUPL ude på arbejdspladsen, og vi skal understøtte vores TR'ere alt det, vi kan. De er det allervigtigste omdrejningspunkt for medlemmerne.
Anne Grete Bue Ryneld

Anne Grete Bue Ryneld

Ressourcepædagog i Esbjerg Kommune

Bor i Tjæreborg

Genopstiller til bestyrelsen

 • Trivsel og arbejdsvilkår, både fysisk og psykisk
   
 • Løn- og pensionsvilkår
   
 • Professionens udvikling

Jeg arbejder sammen med børn i 0-6 årsområdet samt deres pædagoger og forældre. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2013 og været medlem af BUPL´s etiske råd i 2015-2021. Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen og sætte en retning for vores profession, vores fag og vores hverdag.

Helle Secher-Kiib

Helle Secher-Kiib

FTR i Fredericia Kommune

Bor i Fredericia

Genopstiller til bestyrelsen

 • Arbejdsvilkår
   
 • Stærk profession
   
 • Normering
   

Jeg tror på fagforeningens berettigelse, fællesskabets styrke og solidaritetens ånd. Jeg vil derfor arbejde for en moderne fagforening, som binder grundtankerne bag fagforeningen sammen med den verden, vi lever i i dag. BUPL skal stadig have fokus på vilkår, løn og rettigheder og fortsat arbejde på at italesætte og styrke vores profession. BUPL skal være nærværende og synlig for det enkelte medlem.

Jens Peter Løvendahl

Jens Peter Løvendahl

Pædagog på Linje S på Kvaglund Skolen Signatur i Esbjerg

Bor i Esbjerg

Stiller op til bestyrelsen

 • Vilkår for børn med særlige behov
   
 • At være specialpædagog i BUPL
   
 • Pædagoger i folkeskolen

Jeg vil gerne arbejde for, at BUPL bliver tydeligere i forhold til de nichepædagoger, som er tilknyttet BUPL. I den verden vi lever i, bliver det pædagogiske felt bredere, og det skal vi som fagforening rumme. Vi skal være tydelige også for de pædagoger, der føler, de er i et krydsfelt mellem BUPL og fx SL. Som TR blev jeg ofte spurgt, hvorfor skal jeg være i BUPL, når jeg laver specialpædagogisk arbejde, burde jeg ikke være i SL? Til det skal der være et bedre svar, end at det er BUPL, der forhandler din løn.

Per Friis Andersen

Per Friis Andersen

FTR i Vejen Kommune

Bor i Vejen

Genopstiller til bestyrelsen

 • Arbejdsmiljø
   
 • Bedre normeringer
   
 • At være bindeled mellem medlemmerne i min kommune og bestyrelsen

Jeg vil gerne være bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne i min kommune. Det er vigtigt for mig, at der er repræsentanter fra en lille kommune. I min kommune har jeg et tæt samarbejde med TR, hvilket giver mig god baggrundsviden om de lokale forhold angående arbejdsmiljø, normeringer m.m. Med et lokalt kendskab vil jeg være med til at omsætte/påvirke de politiske beslutninger, der tages i bestyrelsen.

Søren Wiggers

Søren Wiggers

Socialpædagog på Frederiksodde Skole i Fredericia

Bor i Fredericia

Genopstiller til bestyrelsen

 • Pension, ret til tidligere tilbagetrækning og styrkede seniorrettigheder
   
 • Arbejdsvilkår, som er fundamentet  for, at vi pædagoger kan yde høj faglighed
   
 • Styrkelse af TR-området
BUPL har de seneste år haft succes med den evidensbaserede dialog ang. normeringer og arbejdsvilkår specielt på daginstitutionsområdet. Vi skal fortsætte arbejdet og den kommunikationsform, og jeg mener, min person kan være medvirkende til at styrke det arbejde. To-voksenordninger og minimumsnormeringer skal nu bringes helt ud til institutionerne, men også videreføres til både skole og fritidsområdet, som i høj grad har været nedprioriteret i kommunale sammenhænge.
       
       

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.