Vejle: Midlerne mangler til at løfte ambitiøs klubstrategi

Der er mange flotte ord i Vejle Kommunes nye klubstrategi, men økonomien følger ikke med. Det kan svække det værdifulde pædagogiske arbejde i kommunens ungdomsklubber, mener BUPL Sydjylland.
Unge

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forbindelse med Vejle Kommunes forslag til en ny ressourcemodel for klubområdet.

I høringssvaret roser BUPL Sydjylland Vejle Kommune for at have lavet en ny klubstrategi, hvor ambitionerne er høje. Her er målsætningen at tilbyde de unge i Vejle Kommune fællesskab og netværk, demokrati og medbestemmelse, livsmestring og dannelse samt oplevelser og aktiviteter i trygge rammer.

”Det er jo nogle super gode målsætninger, og det lyder flot – i hvert fald på papiret. Men det er svært at se, hvordan kommunen vil opfylde de mål, når man ser den samlede økonomi, der er afsat til klubområdet. Det er virkelig ærgerligt, at man fra politisk side ikke bakker en god strategi op med tilstrækkelige midler,” siger formand i BUPL Sydjylland Ulla Koustrup.

Kommunen lægger op til både at styrke kvaliteten i fritidstilbuddet og samtidig få flere unge til at komme i klubberne. Desuden vil man oprette en helt ny klub i Nørup. 

”Alt det er vi meget, meget positive overfor. Men det lader sig altså ikke gøre inden for et uændret budget,” siger Ulla Koustrup.

To aftener om ugen er ikke nok

Ulla Koustrup hæfter sig blandt andet ved, at et økonomisk grundtilskud skal sikre, at klubberne kan holde åbent to aftener om ugen i tre timer per klubaften.

”Det er jo et skrabet tilbud. Ungdomsklubberne kan noget helt særligt i forhold til at arbejde med relationsdannelse og skabe meningsfulde og præstationsfrie fællesskaber. Og pædagogerne har en unik mulighed for at arbejde med de unges trivsel og selvværd. Men det kræver, at der er tid til de unge, og at klubberne holder åbent, når de unge har behov for fællesskab og voksenkontakt. Så flere steder vil to aftener om ugen ikke være nok,” siger Ulla Koustrup.

Hun påpeger desuden, at to aftener om ugen a tre timer heller ikke er særligt attraktivt i forhold til at tiltrække pædagoger til klubberne.

”Kvalificeret og uddannet personale er helt afgørende for at kunne støtte de unge i deres udvikling. Så attraktive arbejdsvilkår er også relevant.”

Voldsom nedskæring i enkelte klubber

Den nye ressourcemodel rammer særligt hårdt i enkelte klubområder, hvor budgettet bliver beskåret med over 50 procent.

”For de klubber, det går ud over, er det et meget voldsomt indgreb i forhold til både medarbejdere og børn. Det kan også ramme ekstra hårdt i lokalområder, som ikke har fx sportsklubber og kulturtilbud. Her er ungdomsklubben for nogle børn måske den eneste mulighed for fællesskab og voksenkontakt i fritiden.”

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar vedr. klubområdet i Vejle Kommune: 

Find BUPL Sydjyllands materialer vedr. Vejle Kommune: Din kommune - Vejle

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.