Sønderborg: BUPL Sydjylland frygter for pædagogandelen

Sønderborg Kommune lægger op til større besparelser på budgetterne de kommende år – også børne- og ungeområdet ser ud til at blive ramt.
Pædagog

 

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forhold til oplæg til besparelser i Børne- og Uddannelsesudvalget i perioden 2023-2026.

”Vi kritiserer blandt andet, at der i kommunen kører flere spareplaner på samme tid. Det gør processen uigennemsigtig, og det skaber usikkerhed og påvirker arbejdsmiljøet blandt kommunens ansatte,” fortæller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Vigtigt at bevare midlerne til høj pædagogandel

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen er særligt betænkelig ved, at kommunen vil ændre den økonomiske model i forhold til pædagogandelen. Sønderborg Kommune har i mange år været foregangskommune med et mål om, at mindst 80 procent af personalet i kommunens institutioner skal være pædagoger. Dette mål har kommunen stadig – men nu følger pengene bare ikke længere automatisk med. Institutionerne vil ifølge forslaget fremover få lønkroner, der svarer til den faktiske pædagogandel og ikke til målsætningen.

”Det sender jo et helt forkert signal, og jeg er bange for, at man nogle steder vil undlade at ansætte kvalificerede pædagoger, fordi der ikke på forhånd er givet budget til det. Det kan også få meget negative konsekvenser, når vi ved, at vi ser ind i en tid med alvorlig mangel på pædagoger, Derfor kan vi på ingen måde støtte forslaget,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Børn med særlige behov kræver pædagoger med særlige kompetencer

I handlekataloget er der også forslag om i højere grad at forebygge anbringelser af børn og unge, og at anbringelser og/eller andre tilbud så vidt muligt skal gives i hjemkommunen, altså Sønderborg. Det betyder, at de berørte børn og unge kan bevare en forbindelse til nærmiljøet og de lokale skoler og daginstitutioner.

”Det er jo som udgangspunkt positivt. Men vi har været nødt til at gøre kommunen opmærksom på, at der skal følge ressourcer med, når flere børn med særlige behov skal bevare tilknytning til almindelige skoler og dagtilbud. Det kræver dels, at man styrker den pædagogiske faglighed i skolen, og dels at pædagogerne bliver godt klædt på til udfordringen fx via efter- eller videreuddannelse, ” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Sønderborg Kommune her:

 

BUPL Sydjylland har 12. oktober sendt yderligere opfølgende høringssvar til Sønderborg Kommune:

 

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Sønderborg Kommune Linda Kock liko@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen mts@bupl.dk

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.