Billund: Besparelser på børneområdet – igen

Billund Kommune lægger igen i år op til besparelser på børneområdet. BUPL Sydjylland opfordrer i stedet Billund til at investere i kommunens yngste borgere.
Børnecykel på legeplads

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forhold til Billund Kommunes budgetforslag 2023. Her var hovedbudskabet fra BUPL Sydjylland, at den vigtigste besparelse ligger i at investere i børnene.

”Det kan virkelig undre, at en kommune, der gerne vil brande sig på at prioritere børneområdet, nu igen lægger op til besparelser på netop børnene. I de seneste år har Billund Kommune flere gange sparet på børneområdet, blandt andet ved at sænke pædagogandelen og øge antallet af lukkedage. Derfor appellerer vi kraftigt til, at man i stedet vælger at investere i kommunens børn og unge,” siger faglig sekretær i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Øget ferielukning går ud over både børn og forældre

I sit oplæg til budget 2023 foreslår Billund Kommune at øge antallet af lukkedage i daginstitutionerne, så antallet af lukkedage i alt kan komme op på 16.

”Reelt er der tale om en normeringsforringelse, som vil kunne mærkes ude i institutionerne. Det erkender kommunen også selv. Men først og fremmest vil flere lukkedage jo kunne mærkes af det enkelte barn, som skal omplaceres og afleveres i en institution med fremmede omgivelser og uden kendte pædagoger. Derfor fraråder vi meget kraftigt at øge antallet af lukkedage,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Kommunen lægger op til at øge antallet af lukkedage ved at holde ferielukket i uge 30, hvor der kun vil være åben for nødpasning. I forvejen holder institutionerne tilsvarende ferielukket i uge 29.

”Det vil lægge et stort pres på mange forældre for at holde ferie i netop de uger, og det kan jo være svært for mange – særligt i en stærk turistkommune som Billund, hvor sommerugerne er højsæson,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Pædagogmangel kræver handling nu

I høringssvaret efterlyser BUPL Sydjylland desuden handling fra kommunens side i forhold til den stigende pædagogmangel. Allerede nu er det vanskeligt at besætte ledige pædagogstillinger i Billund Kommune, og det vil kun blive sværere.

Kommunen satser på at uddanne flere PAU-elever, men det er langt fra tilstrækkeligt. Al forskning viser, at en høj pædagogandel har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling. Pædagoger har desuden en faglighed, som gør, at de særligt kan tage hånd om sårbare og udsatte børn. Derfor bør kommunen sætte ind med en målrettet og systematisk indsats for, at erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter læser videre til pædagoger,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

BUPL Sydjylland opfordrer derfor Billund Kommune til at understøtte uddannelse af pædagoger ved at gøre det lettilgængeligt og fleksibelt for medarbejderne at planlægge og deltage i undervisning, ligesom kommunen kan gøre det mere attraktivt at opkvalificere sig ved at sikre fuld løn under uddannelse.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Billund Kommune her:

 

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Billund Kommune Annika Hundebøl ahu@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen mts@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.