Vidste du..

... at du som ledermedlem kan få både rådgivning og coaching, deltage på konferencer og ledercafeer og være med i forskellige netværk.

Lederrådgivning og coaching

Som leder og medlem af BUPL Storkøbenhavn tilbyder vi dig kvalificeret rådgivning og vejledning af rådgivere, der er eksperter indenfor løn- og ansættelsesforhold.

Du har også mulighed for at få gratis professionel coaching og sparring om din ledelsesopgave, dine vilkår og dine ansættelsesmæssige forhold og ikke mindst få nye perspektiver og input til dine ledelsesmæssige overvejelser og strategier.

Du er som leder selv ansvarlig for, hvordan du efter rådgivning/coaching vælger at tilrettelægge ledelsesstrategier, uddannelsesprogram eller ledelsesmæssige dispositioner i øvrigt.

Ønsker du at foretage tjenstlige sanktioner eller afskedige en medarbejder, yder vi ikke juridisk bistand. Her skal du rådføre dig med din foresatte.

Rådgivning og coaching er fortrolig.

 

Karriererådgivning for ledere

Lederforeningen i BUPL tilbyder særlig karriererådgivning for ledere og ledere af ledere. Hvis du ønsker at benytte tilbuddet, så kontakt karrierekonsulent Nadia Halkjær Jensen på njh@bupl.dk eller 22 77 04 01.

 

Ny leder

Vi arrangerer jævnligt møde for nye ledere i BUPL Storkøbenhavn i Ballerup. På mødet får du lejlighed til at drøfte udfordringer og glæder som ny leder sammen med andre i samme situation. Vi sender invitation ud i nyhedsbrev og du kan finde næste møde under Arrangementer.

Uanset om du kommer fra et lederjob i en anden kommune eller ikke har været leder før, vil der være et hav af spørgsmål. Kontakt gerne din lokale ledertillidsrepræsentant (LTR), som du finder under Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende din rolle som ny leder eller bare brug for en snak, kontakt lederkonsulent Britta Leth Madsen.

 

Konferencer, ledercaféer m.v.

I BUPL Storkøbenhavn er der løbende nye tilbud. Vi afholder ledercaféer, konferencer, møder og andre lederarrangementer, som du finder under Arrangementer.

 

Løntjek

Som leder kan du altid få et løneftersyn. BUPL Storkøbenhavns løn- og overenskomstkonsulenter kender til din kommunes lønaftaler og kan tjekke, hvor du ligger på lønstigen – og samtidig give gode råd til din næste lønforhandling. Løn- og overenskomstkonsulenterne varetager lederlønforhandlinger i samarbejde med LTR.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.