Ballerup: Massive besparelser truer minimumsnormering

Ballerup Kommunes budgetforslag lægger op til en besparelse på 17,5 mio. svarende til 42 stillinger på dagtilbudsområdet i form af rammebesparelse og kortere åbningstid. Der er også lagt op til markante besparelser på fritidsområdet, og særligt klubberne står for skud.
Børnebriller

Af Pernille Birk Brammer, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Ballerup

Laurits kommer ind i børnehaven, lettere gemt bag ved sin far. Der er gang i mange lege rundt omkring, og lydniveauet er i den høje ende. Laurits er stadig meget ny og særlig afleveringen kan være svær. Jeg rejser mig fra den leg med dyr, jeg ellers var en del af, går over mod dem og siger ”godmorgen Laurits, hvor er det dejligt du kom, vi mangler lige netop en, der kan være den farlige løve i vores leg, har du lyst til det?” Laurits kigger forsigtigt op på mig og nikker, mens han rækker hånden ud. Jeg tager imod den med et smil og siger ”så lad os lige sige farvel til far”. Laurits vinker og går med over til dyrene. 

Som pædagog ved jeg, hvor vigtigt det er at skabe tryghed for Laurits og hans forældre, og jeg ved også, at det kræver ressourcer og tid at opnå det. En ny undersøgelse viser, at 1 ud af 3 forældre er bekymret for, om daginstitutionerne kan sikre deres børns trivsel og udvikling pga. pædagogmangel. Derfor er det meget bekymrende, at Ballerup Kommune lægger op til en besparelse på 17,5 mio. svarende til 42 stillinger på dagtilbudsområdet i form af rammebesparelse og kortere åbningstid – det vil medføre en kraftig forringelse af kvaliteten af tilbuddene til Ballerups mindste. Det vil presse normeringerne i Ballerup Kommune og vanskeliggøre indfrielsen af målene om minimumsnormeringer. Med det generelle øget fokus på børns trivsel, kan man undre sig over, at Ballerup Kommune oveni foreslår at spare på det forebyggende i form af SAMSPAL, hvilket særligt vil ramme de socialt udsatte i kommunen. 

Derudover er der lagt op til markante besparelser på fritidsområdet, særligt klubberne står for skud, når der på den ene side lægges op til nye opgaver såsom mellemformer og kontaktperson, mens man på den anden side vil reducere i ledelsen og lave en rammebesparelse.

Til et borgermøde omkring minimumsnormering i august 2021 gav partier på tværs udtryk for, at de ønskede at prioritere minimumsnormering og Peter Als gav udtryk for et ønske om, at dagtilbud skulle opleve forbedringer hver eneste år og aldrig nogen nedskæringer. Så kære politikere, det er nu, I skal holde fast og passe på børn og unge i Ballerup Kommune – det fortjener de!

BUPL Storkøbenhavns høringssvar ( 9. september 2022)

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.