Ledertillidsrepræsentant

Ledertillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant for lederne har til opgave at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål.

Ledertillidsrepræsentantens opgaver

Ledertillidsrepræsentanten kan understøtte kollegaerne og tale på alles vegne, og kan medvirke til en beskyttelse af lederne i forhold til at få rejst fælles problemstillinger, da ledertillidsrepræsentanten er omfattet af TR-beskyttelse. Derfor kan ledertillidsrepræsentanten også være med til at ytringsfriheden kan blive udnyttet i højere grad, end den gør i dag. 

Ledertillidsrepræsentanten vil imødekomme behovet for, at der i forberedelsen af forhandlinger, der direkte berører ledelse, er en lokal repræsentant med kendskab til de lokale arbejdsvilkår. Det er også en opgave at være med til at understøtte udviklingen af og fastholdelsen af pædagogfaglig ledelse med det formål at pædagogiske institutioner ledes og udvikles optimalt.

Vil du være tillidsrepræsentant for dine lederkollegaer?

Du kan få flere informationer om hvervet som ledertillidsrepræsentant og få nærmere informationer om at blive valgt til ledertillidsrepræsentant ved at henvende dig til ledersagsbehandleren i BUPL Nordjylland.

Kontakt til ledersagsbehandler

Skriv til Sine Dahl Carlsen på sda@bupl.dk eller ring på 61964070

Valgskema

Herunder kan du downloade valgskemaet til ledertillidsrepræsentant. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.