Fællestillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for alle medlemmer. Det er hende eller ham, som har overblikket over institutionerne i kommunen, har den direkte dialog med kommunen og det tætte samarbejde med valgte og ansatte i BUPL Nordjylland.

Fællestillidsrepræsentantens opgaver

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager medlemmernes interesser i den enkelte kommune. De forhandler for eksempel normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

Medlemmer er altid velkommen til at kontakte deres fællestillidsrepræsentant, hvis de har spørgsmål om faglige forhold.

Fællestillidsrepræsentanten i din arbejdskommune kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål af faglig karakter. Det kan være spørgsmål, som omhandler løn og arbejdstid, kommunens politikker, sygdom og fravær, MED-systemet og arbejdsmiljø.

BUPL Nordjylland har fællestillidsrepræsentanter i 10 af de 11 nordjyske kommuner. Læsø Kommune har ikke en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Nordjyllands faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner.

Valg af fællestillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentanten vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Når fagforeningen har godkendt valget, fremsendes meddelelse til arbejdsgivers accept.

Valgskema

Valgskemaet udfyldes både ved nyvalg og genvalg af FTR. 

Her kan du hente valgskemaet "Jeg er blevet tillidsvalgt " (du skal bruge login til MitBUPL for at få adgang til valgskemaet).

Hvis du stopper som fællestillidsrepræsentant, bedes du udfylde formularen "Ikke længere tillidsvalgt" (du skal bruge login til MitBUPL for at få adgang til valgskemaet).

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.