Kørselsseddel

Kørselssedlen bruges af fællestillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og andre ikke ansatte i BUPL Nordjylland.

Kørselssedler afleveres til BUPL Nordjyllands bogholder.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.