Kandidater

Herunder finder du en oversigt over, hvem der genopstiller eller stiller op til fagforeningens bestyrelse og andre poster

Hvem er på valg den 4. oktober 2022?

Formand

Liselotte Thomsen - genopstiller

Næstformand

Susanne Højgaard - genopstiller                                                                     

Øvrige faglige sekretærer

Anna Ullits Østergaard - genopstiller 

Kristian Kold - genopstiller  

Kristian Tornby - genopstiller  

Kasserer

Kristian Kold - genopstiller                                                                     

Hovedbestyrelsesmedlemmer

Susanne Højgaard - genopstiller

David Nordstrøm  - genopstiller                                               

Suppleanter til hovedbestyrelsen

Grete Nielsen - genopstiller

Christian Borup - genopstiller 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ulla Bøjesen - genopstiller

Tina Nymann - genopstiller ikke

Mai-Britt Holm Christensen - genopstiller

Theis Borum Holm - genopstiller 

Camilla Rosenlund - genopstiller 

Maria Hellum Olsen - genopstiller

Søren Lindberg - genopstiller

Henrik Graulund Thorsen Pedersen - genopstiller

Rikke Pors - opstiller

Suppleanter

Annette Bekhøi Andersen - genopstiller 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kongresdelegerede

Fagforeningsbestyrelsen skal bestå af minimum fem og højst 17 medlemmer og mindst tre suppleanter og højst seks suppleanter.                                                             

Der skal desuden vælges kongresdelegerede. BUPL Nordjylland skal, foruden de to hovedbestyrelsesmedlemmer, vælge 18 kongresdelegerede og tre suppleanter.

Kritiske revisorer

Henrik Wilken - genopstiller

Carsten Salberg - genopstiller   

Suppleanter

Ingen p.t.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.