Forventer besparelser på 20 millioner kroner

Rebild kommune har nu fremlagt et større sparekatalog med hele 17 forskellige forslag på Børne- og Familieudvalgets område.
Penge
Politikerne i Rebild Kommune vil spare 20 millioner kroner på børnene.

Dertil kommer 20 forskellige besparelses- eller investeringsforslag, som kommer af ”Analysen af Rebild kommunes skole- og dagtilbudsområde”. Se hele kataloget her: Budgetforslag - BFU.pdf (rebild.dk)

Rebild Kommunes økonomiske udfordringer er store. På Børne- og Familieudvalgets område er der lagt op til besparelser på hele 20 millioner kroner.

Sparekataloget indeholder flere forslag, der kan ramme BUPL’s medlemmer, hvis de føres ud i livet. Derfor er det yderst vigtigt at ytre sig, så politikerne er fuldt oplyst om konsekvenserne af besparelsesforslagene, før de træffer de endelige beslutninger. 

Tillidsrepræsentanterne tager hånd herom i de lokale MED-udvalg, men bak endelig din tillidsrepræsentant op med gode argumenter. Høringsperioden løber frem til 22. september kl. 10.00. BUPL Nordjylland udarbejder også et høringssvar.

Der blev ellers allerede trådt på bremsen tidligere på året i forbindelse med en genåbning af budget 2023, men nu trædes der endnu hårdere. F.eks. reducerede man tidligere på året taksten i specialtilbud på skoleområdet med hele 5 %. Nu foreslås der at reducere til 10 %. Det vil gå hårdt ud over kvaliteten i K-klasser, S-klasser og Læringscenter Himmerland, da besparelsen rammer normeringen. 

Der foreslås tillige en ramme besparelse på 1 % (5,5 millioner kroner). Hvordan den skal udmøntes, er ikke nærmere angivet, men der er jo ikke økonomi at hente på meget andet end stillinger, så det er nok igen et forslag om forringede normeringer.

Indskolingsmodellen er igen i spil – som en reduktion eller en hel nedlæggelse. Det vil betyde pædagogstillinger – og selvfølgelig en væsentlig forringelse af skoletilbuddet til de mindste elever. Det er yderst vigtigt at få forklaret politikerne, hvor stor en forskel pædagoger gør i skolen. Pædagoger gør en stor forebyggende indsats ved at understøtte elevernes trivsel og udvikling i skolen. En indsats man ikke kan spare på, uden forfærdelige konsekvenser for mange børn.

Institutionernes åbningstider, samt flere dage med koordineret pasning er også i spil, og dertil et forslag om at fjerne 1,3 millioner kroner til ”øvrige” i vuggestuerne. Den besparelse fremstår som nærmest uden konsekvens, men ligger der virkelig 1,3 millioner kroner og samler støv ude i vuggestuerne? Nej vel. De er selvfølgelig allerede ganske fornuftigt omsat i hverdagen til at dække af, hvor er ellers mangler ressourcer.

Analysen af Rebild Kommunes skole- og dagtilbudsområde forudsætter at skulle frigøre 12 millioner kroner over en årrække. Nu er analysen lavet, og der har været tid til at arbejde med den. Det er meget bemærkelsesværdigt, at politikerne ikke har peget ud, hvad de tænker, der er mest fornuftigt at arbejde med. De har blot lagt alle 20 forslag ud i høring, uden at tilkendegive nogen som helst retning. Det bliver ikke nemt at få kvalificeret gennem en høring.

BUPL Nordjylland har aftalt møder med de fleste politiske partier i kommunen for at tale om prioriteringer for børn og unge i kommunen, samt værdien af pædagogernes arbejde.

Høringsperioden udløber 22. september kl. 10.00.

Byrådet har 1. behandling af budgettet den 21. september og 2. behandling den 12. oktober.

Giver nyhedsbrevet anledning til spørgsmål så kontakt BUPL Nordjylland ved formand Liselotte Thomsen på e-mail: lth@bupl.dk eller mobil 2142 7944, eller faglig konsulent Esben Pedersen på e-mail: enn@bupl.dk eller mobil 2142 7945.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.