Med legen i centrum

Deltagerne til Forum for leg er fundet, og nu går arbejdet med at udvikle viden, leg og legekultur til alle kollegaer i gang.
Børn leger under en udstrakt faldskærm
Foto: Colourbox

11 pædagoger. Et fælles mål. En mission. At udbrede leg til kollegaer og i praksis. I dagtilbud, i skole og i SFO og klub.

I august 2021 søgte BUPL Fyn og UCL efter deltagere til vores Forum for leg. Formålet med forummet er at formidle viden, kunnen og praksis om leg for at fremme alle børn og unges mulighed for at indgå i meningsfyldte og udviklende legefællesskaber. Og deltagerne skal udvikle måder, hvor viden om leg og legekultur formidles til andre pædagoger og studerende.

Deltagerne er nu udvalgt, og har været samlet for første gang. De kommer fra forskellige områder, med forskellig ballast og med forskellige ressourcer og kompetencer. Men de har alle legen i centrum.

Leg er der hele tiden
For Tove Schack Nielsen er formålet med at deltage i Forum for Leg, at få sine kollegaer til at forstå, at leg er hele tiden. Leg er også at stikke en finger i jorden.

– Leg er ikke noget, der skal sættes i gang. Det er lige der, hvor børnene er. De leger jo hele tiden – hvis vi giver dem lov og ikke opstiller en masse regler, siger hun og fortsætter:

– Mange pædagoger siger, der ikke er nok tid. Fordi de ser leg som noget, man skal gå fra til. Men leg er jo en del af det hele.

Nina Hougaard har stort fokus på neuroaffektiv i praksis og mener, at læring har fået en langt større betydning end leg. Pædagoger skal være langt bedre til at blive nysgerrige på børns leg og gribe legen.

– Nogle gange skal vi være mere fødselshjælpere i leg og vise børnene, hvad der er muligt. Men vi skal også turde slippe den gamle produkttankegang og lade være med at sætte en masse aktiviteter i gang. Vi skal blive nysgerrige på, hvad børnene får ud af de lege, der er børneinitieret, siger hun.

De oversete børn
I snakken om leg er det vigtigt, at der skal være blik for de børn, der leger ved siden af. Det er nemlig ikke sjovt at lege fangeleg, når ingen løber efter en, siger Tove Schack Nielsen.

– Der er en tendens til at samle femårige til leg, der passer til femårige. Men de børn der ikke er fem i udvikling, kan ikke være med. Så kan det godt være, de løber med i en fangeleg, og det ser ud til, de er med. Men de leger ved siden af. Og dem skal vi blive bedre til at se, så vi kan hjælpe dem ind i legefællesskaberne, siger Tove.

Både Nina og Tove er enige om, at de voksne hurtigt får skabt nogle regler i børns leg. Eller får sat nogle rammer, som barnet ikke udfylder.

– Børnene synes bare, det er sjovt at blive fundet, når de leger gemmeleg. Også selvom de afslører hinanden. Vi voksne er for hurtige til at sige, de skal gå ud af legen, når de er fundet. Det kan også være, vi sætter en leg i gang, hvor vi skal sætte papirfigurer op på væggen. Måske vil barnet hellere prikke hul i papirerne med fingeren. Det koster ikke mere at have en legende tilgang, siger Tove.

Sprog for leg
Nogle af de vigtigste pointer, som deltagerne har udpeget i arbejdet med leg, er at gribe børnene og følge deres spor, en stærk ledelse, der tør sige, vi leger og engagement fra de voksne. Og så skal vi have et fælles sprog om leg.

Der skal være fokus på legens betydning, og vi skal væk fra sætningen, ”har du bare leget med børnene i dag?”

– Vi skal bringe vores faglighed ind i spil. Vi skal fortælle forældrene, hvor mange ting, vi understøtter børnene i, når vi leger, siger en af deltagerne.

Deltagerne skal nu mødes i nogle af deltagernes institutioner og inspirere hinanden og sammen udvikle tiltag, der styrker legen og udvikle praksis med legen i centrum til alle pædagoger og institutioner.

Deltagerne i Forum for Leg er:
Mette Enegaard Hindhede,
Holluf PileTingkær Børnehus, Odense

Line Uhrenholt Kürstein,
Seden Børnehus, Odense

Nina Hougaard,
Ressourcepædagog, Svendborg

Anne Hedeman,
Familiehuset, Middelfart

Tove Schack Nielsen,
Sproggruppe, Nyborg

Lisbeth Marie Krabbe,
UCL, pædagogstuderende

Per Sharvin Knudsen,
Skole/SFO, Svendborg

Anna Elva Jeppesen, 
UCL, pædagogstuderende
 

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.