Ringsted freder SFO’erne, men sparer på dagtilbud

Søndag indgik Ringsted forlig om næste års budget. I BUPL er der lettelse over, at SFO’erne slap for varslede millionnedskæringer, men samtidig bekymring for besparelser på daginstitutionerne.
Reaktioner på budgetforlig i Ringsted

Planerne om voldsomme nedskæringer på SFO’erne i Ringsted Kommune var taget af bordet, da byrådspolitikerne i Ringsted søndag aften indgik forlig om budgettet for næste år.

Til gengæld indeholdt forliget reduktioner, som risikerer at svække normeringerne i vuggestuer og børnehaver.

Der er grund til lettelse over udfaldet på fritidsområdet, mener faglig sekretær Anja Wollesen, der kraftigt har advaret politikerne imod at spare på børnenes fritid midt i en trivselskrise.

“Forvaltningen havde lagt op til en besparelse på mere end 30 procent i forhold til personalenormeringen. Den slap vi for, så på det punkt har byrådet vist, at de fortsat bakker op om målsætningerne for at udvikle SFO'erne, og det er vi naturligvis tilfredse med,” siger hun. 

Mindre tilfredshed er der med den del af budgetforliget, som får konsekvenser for daginstitutionerne.

Særligt problematisk er besparelserne på pris- og lønfremskrivning og på ledelse samt begrænsningen i institutioners muligheder for overføre overskud fra det ene år til det andet, forklarer faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler.

“Problemet med at drysse generelle besparelser ned over daginstitutionerne er, at de kun har et sted at spare, og det er på personalenormeringerne. Vi er bekymrede for, at man nu tager skridt til at udhule de minimumsnormeringer, som netop er blevet lov, og som er nøglen til kvalitet i dagtilbuddene,” siger hun. 

Ifølge BUPL’s tal vil forliget koste dagtilbuddene ca. 1,2 mio. kr. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.